ชาวบ้านชอบคนละครึ่งเฟส3 – วันที่ 24 ต.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วง โควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง 1,309 คนสำรวจวันที่ 18-21 ต.ค. พบว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ประชาชนได้เข้าร่วมมาตรการ/โครงการของภาครัฐใดบ้าง พบว่าร้อยละ 78.61 มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 (ก.ค.-ธ.ค. 64) ร้อยละ 34.76

มาตรการลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ร้อยละ 29.79 มาตรการช่วยผู้ปกครอง 2,000 บาท ร้อยละ 25.82 มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33/ม.39/ม.40 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม และร้อยละ 22.46 มาตรการลดค่าเทอม นักเรียน/นักศึกษา

ทั้งนี้ โดยภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ร้อยละ 49.81

ส่วน 5 อันดับมาตรการ/โครงการของภาครัฐที่ประชาชน พึงพอใจ พบว่าอันดับ 1 มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 (ก.ค.-ธ.ค.64) ร้อยละ 78.66 อันดับ 2 มาตรการลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ร้อยละ 76.70

อันดับ 3 มาตรการช่วยผู้ปกครอง 2,000 บาท ร้อยละ 74.85 อันดับ 4 มาตรการลดค่าเทอมนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 73.73 อันดับ 5 มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33/ม.39/ม.40 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ร้อยละ 71.74

นอกจากมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้ว รัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วนใดอีกบ้าง พบว่าร้อยละ 75.25 ระบุควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ ร้อยละ 70.61 ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ร้อยละ 58.16 หาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 54.52 จ่ายเงินเยียวยาทุกครัวเรือนอย่างเท่าเทียม และร้อยละ 51.20 พักชำระหนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน