‘สุรศักดิ์มนตรี’แชมป์แข่งสตาร์ตอัพ – โครงการ Pitch@School จัดทำโดย Global Entrepreneurship Network Thailand, (GEN Thailand) ร่วมกับ Global Entrepreneurship Network (GEN) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก “ไม่แสวงหาผลกำไร” ที่ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มของโครงการและโปรแกรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ และจัดแข่งขันนำเสนอโครงการด้านธุรกิจ Startup โดยมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับบุคคลทั่วไป จนถึงระดับมหาวิทยาลัย และได้เริ่มจัดแข่งขันในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นครั้งแรก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเร็วๆ นี้ นางอาลัย พรหมชนะ ผอ.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดพิธีรับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Pitch@School Startup Competition 2021 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ทีม ChillQ โดยได้รับเกียรติจาก ดะโต๊ะโจจี้ ซามูลแอล เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ดะโต๊ะสตีฟ เชีย ประธาน GEN Thailand และหัวหน้าคณะผู้แทนสภาการทูตประเทศลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมคณะ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับโดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพินิติ รตะนานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมแสดงความยินดี ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพ มหานคร

ผอ.อาลัยกล่าวว่า นับเป็นอีกก้าวย่าง ของการศึกษาเพื่ออนาคต โดยกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเริ่มจากการสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อค้นหาปัญหา การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจเช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ถึงการสร้างการเติบโต และความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ช่วยให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะ การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและตามข้อเท็จจริง

อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่ภายในทีมอย่างชัดเจนเพื่อหาข้อมูลในแต่ละด้าน แล้วนำมาวิเคราะห์ในการสร้างธุรกิจ สตาร์ตอัพ รวมไปถึงการเรียนรู้ในการ นำเสนอ ที่มีความชัดเจน ตรงประเด็นและน่าสนใจ ต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งเป็นนักลงทุนระดับประเทศและระดับโลก ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติ ในการพัฒนาประเทศเพื่อแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

“ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ในการสร้างบุคลากรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน