มธ.-โตโยต้าจัดแข่ง‘ทีทีเอฟ อวอร์ด’ – รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัล TTF AWARD กล่าวว่า รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และมูลนิธิ โตโยต้าประเทศไทย เพื่อคัดเลือกผลงานหนังสือทางวิชาการดีเด่นใน 4 สาขา ประกอบด้วย ด้านสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 เริ่มเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์ สถาบันทางวิชาการ สถาบันการศึกษาสมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ม.ค.2565 โดยผลงานที่ได้รางวัลเกียรติยศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นอีก 4 รางวัลรางวัลละ 200,000 บาท รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

การจัดประกวดรางวัลทีทีเอฟ อวอร์ด ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 27 แล้ว นับเป็นโครงการที่ มธ. และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักวิชาการไทยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จึงขอเชิญชวน นักวิชาการและนักวิจัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขามาร่วมกลั่นกรองผลงานที่ดีที่สุดรับรางวัลประจำปี 2564-2565 นี้

ทั้งนี้ ผลงานที่ร่วมโครงการต้องเป็นหนังสือที่เขียน ขึ้นใหม่หรือตีพิมพ์มาไม่เกิน 5 ปี มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ (ออริจินอล) หรือแสดงถึงการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ครีเอทีฟ) ไม่เป็นลักษณะบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์

ทั้งนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https:// research.tu.ac.th/ttfbookawards และส่งเอกสารมายังโครงการรางวัล TTF AWARD งานส่งเสริมและ เผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-4441 ถึง 79 ต่อ 1819 โทรสาร 0-2564-3151 และอีเมล์ rue2517@hotmail.com

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน