ภูมิภาค - เชียงใหม่ยกระดับคุมโรคต่างด้าว

29 พ.ย. 2564 - 12:15 น.

เชียงใหม่ยกระดับคุมโรคต่างด้าว – เชียงใหม่ – นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (Red Zone) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ เสนอให้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

โดยให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจหาโควิด-19 และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ นำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK และให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วน

ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวนอกระบบ (แรงงานที่ไม่มีนายจ้างประจำ) ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เร่งค้นหาและใช้มาตรการบังคับให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ เข้ารับการฉีดวัคซีน


โดยให้เจ้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร กิจการก่อสร้าง และผู้ประกอบกิจการทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ หากมีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ ขอความร่วมมือให้ตรวจเอกสารแสดงผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด-19 หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ก่อนจ้างงานทุกครั้ง

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ หรือผู้ดูแลหอพัก ห้องเช่า ห้องแถว หรือสถานที่พักอื่นๆ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ นำผู้เช่าและผู้พักอาศัยในสถานที่พักดังกล่าวทุกคน ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK และพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ภูมิภาค - เชียงใหม่ยกระดับคุมโรคต่างด้าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง