สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาชื่นมื่น ร่วมมือฟื้นประเทศจากโควิด

26 ธ.ค. 2564 - 13:38 น.

สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาชื่นมื่น – กัมพูชาประกาศเปิดประเทศเมื่อ 15 พ.ย.2564 ช่วงเวลาใกล้เคียงกับไทยที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. เป็นโอกาสอำนวยให้สองประเทศจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-กัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี หรือเจซี ที่กรุงพนมเปญ หลังจากว่างเว้นไปราว 5 ปี เพื่อขยายความร่วมมือโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพื่อฟื้นประเทศจาก โควิด-19

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ กล่าวหลังการประชุมเจซีว่า เป็นการประชุมเจซีที่ดีอย่างมาก และยังนับเป็นการเยือนทวิภาคีอย่างเป็นทางการครั้งแรกของตนนับแต่เริ่มการระบาดของโรคโควิด-19

ประเด็นที่สำคัญ ในภาพรวมสองประเทศตกลงที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ลึกซึ้งและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกในการหวนฟื้นคืนการเดินทางระหว่างสองประเทศ อาทิ ระบบดิจิตอลยืนยันใบรับรองการฉีดวัคซีนร่วมกัน โดยการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อหารือความเป็นไปได้การท่องเที่ยวระยะเวลาหนึ่งวันที่ปลอดภัย ระหว่างสองประเทศและ เที่ยวบินตรงเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการไปมาหาสู่ของประชาชน ตนได้แจ้งนายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ว่าไทยได้หวนรับแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงกัมพูชาเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของไทยและเพิ่มโอกาสในการจ้างงานแก่แรงงานกัมพูชา

รัฐบาลไทยย้ำว่าให้ความสำคัญอย่างสูงในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของแรงงานกัมพูชา ไทยได้ดำเนินมาตรการที่จะรับประกันว่าแรงงานกัมพูชาที่อยู่และทำงานในไทยในช่วงการระบาดของโรค โควิด-19 เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่จำเป็นอื่นๆ และการคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทย รวมถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ปัจจุบันไทยได้ฉีดวัคซีนให้แรงงานกัมพูชาแล้วราว 300,000 คน

ไทยและกัมพูชาจะเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ปัจจุบันแม้ว่ามีโรคระบาดแต่การค้าสองฝ่ายยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ามูลค่าการค้า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5 แสนล้านบาท ภายในปีค.ศ.2025 หรือ พ.ศ. 2568 ซึ่งมูลค่าการค้าสองฝ่าย ณ เดือน ก.ย.2564 ถึง 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2 แสนล้านบาท และจะรับประกันว่าการค้าสองฝ่ายจะเติบโตอย่างสมดุล

ส่วนการลงทุน ไทยลงทุนในกัมพูชามากเป็นลำดับที่ 9 ซึ่งถ้าการค้าดี การลงทุนจะตามมา

นายดอนกล่าวว่า นักลงทุนไทยยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของกัมพูชา และจะขยายธุรกิจในกัมพูชา ซึ่งช่วยสร้างงานและรายได้ที่มากขึ้นสำหรับชาวกัมพูชา

ด้านเศรษฐกิจใหม่ ไทยและกัมพูชาจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลและเศรษฐกิจ สีเขียวรวมถึงโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียนและสีเขียว หรือ BCG

สองฝ่ายยังเห็นพ้องทำให้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยได้หารือถึงการเตรียมการเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-กัมพูชา ซึ่งเชื่อมจังหวัดสระแก้วและจังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งขณะนี้ ตั้งเป้าเปิดใช้สะพานในปี 2565 อีกทั้งได้หารือถึงการเปิดฉากการบริการรถไฟข้ามพรมแดนระหว่างสองจังหวัดข้างต้นโดยเร็วที่สุด เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย และยังได้หารือโครงการสร้างถนนเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน ไทยได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์มูลค่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกัมพูชาในการรับมือกับ โควิด-19


สำหรับความร่วมมือในอาเซียน โดยเฉพาะในประเด็นเมียนมานายดอนกล่าวว่า ตนสนับสนุน นายปรัก สุคน รมว.การ ต่างประเทศกัมพูชาอย่างเต็มที่ในบทบาทการเป็นผู้แทนพิเศษ ของประธานอาเซียนในประเด็นเมียนมา และตนมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในสติปัญญาและประสบการณ์ของนายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและทีมกัมพูชาที่จะทำให้เกิดพัฒนาการด้านบวกในประเด็นเมียนมา

ส่วนนายปรัก สุคน ระบุว่า สองประเทศเน้นย้ำการเปิดจุด ผ่านแดนสากล ซึ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งและเพิ่ม มูลค่าการค้าระหว่างสองฝ่าย เพื่อฟื้นเศรษฐกิจจากโรคระบาด และสนับสนุน ส่งเสริมการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง การค้ามนุษย์ ยาเสพติดตามแนวชายแดนสองประเทศ

ด้าน นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชา กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ อยู่ในระดับดีเยี่ยมและแน่นแฟ้น แทบไม่มีความขัดแย้ง มีแต่ประเด็นเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคต

แม้ช่วงโควิด-19 ตัวเลขการค้าลดลงบ้าง เนื่องจากแทบไม่มีความต้องการซื้อสินค้าและชาวต่างชาติที่เดิมอาศัยอยู่ในกัมพูชาเดินทางกลับประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อไทยด้วย เพราะชาวต่างชาติเป็นลูกค้าของสินค้าไทยที่ขายในกัมพูชา เชื่อว่าเมื่อเปิดประเทศแล้ว ตัวเลขการค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้ช่วงโควิด-19 จะมีการปิดการสัญจรของผู้คนที่ชายแดน ปกติการค้าชายแดน คิดเป็นร้อยละ 60 ของการค้าสองฝ่าย ทั้งหมด แม้ปิดการสัญจรแต่การค้ายังข้ามผ่านไปมาได้เหมือนเดิม เพียงแต่มีมาตรการที่ระมัดระวังโควิด-19 ที่เข้มงวด อาทิ ตรวจโควิดคนขับรถบรรทุกสินค้า นอกนั้นสินค้าผ่านแดนได้สะดวกเหมือนเดิม

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การค้าลดไปร้อยละ 10-20 ถือว่าไม่ได้เยอะ ตอนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้ว เพราะนโยบายเปิดประเทศ ของกัมพูชา เมื่อ 15 พ.ย. กัมพูชาพึ่ง นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก เมื่อ นักท่องเที่ยวกลับมาก็มีความต้องการสินค้ากัมพูชาพึ่งพาการนำเข้า และการนำเข้าจากไทยสะดวกที่สุดเพราะว่า มีชายแดนทางบกติดต่อกันถึงกว่า 800 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวรที่สามารถส่งสินค้าได้หลายจุด

“แม้ปิดพรมแดนแต่การค้าไม่สะดุด แต่ต้องมีมาตรการตรวจ โควิด-19 แก่ผู้ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน สำหรับการเปิดพรมแดน ยังอยู่ระหว่างการเจรจาคาดว่า หากมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ชายแดนรัดกุมเพียงพอ ตั้งเป้าจะ เปิดพรมแดนระหว่างกันช่วงปีใหม่ แต่ปัจจุบันมีเที่ยวบินต้นทุนต่ำบินตรง จากกรุงเทพฯ มายังกรุงพนมเปญเพิ่ม มากขึ้นแล้ว ทำให้การเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกมากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาไปเยือนไทยอีกทั้งในเดือนม.ค. ปี 2565 จะมีการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อแสวงหาความร่วมมือฟื้นการท่องเที่ยว” นายปัญญรักษ์กล่าว

ด้านความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชน นายปัญญรักษ์กล่าวว่า สื่อมวลชนสามารถช่วยได้อย่างมากในการสร้างความเข้าใจอันดี ที่จริงแล้วไทยและกัมพูชามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมา อย่างช้านาน พรมแดน เส้นปักปันเขตแดน แค่เส้นสมมติ เท่านั้นเมื่อก่อนประชาชนไปมาหาสู่กัน ไม่รู้ว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่ไหน ดังนั้นการมีวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเรื่องปกติ ธรรมชาติของมนุษย์

“ประชาชนสองฝั่งควรมีความเข้าใจว่าเรามีวัฒนธรรมร่วมกัน ไม่ควรมองว่า ใครขโมยของใครไป ที่จริงแล้วสองประเทศได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียมากกว่า” นายปัญญรักษ์กล่าว

ด้านความเชื่อมโยง มีทั้งถนนหลายโครงการ และทางราง เมื่อ 3 ปีก่อนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพบกับนายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ชายแดน เพื่อเปิดเส้นทางรถไฟคลองลึก-ปอยเปตระหว่างกัน และเมื่อเดือนต.ค. 2564 รางรถไฟน่าจะพร้อมแล้ว

เชื่อว่าเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ-พนมเปญ ผ่านเมืองปอยเปต ที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย น่าจะเปิดใช้ได้ในโอกาสที่สองประเทศพร้อม

สุจิตรา ธนะเศวตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาชื่นมื่น ร่วมมือฟื้นประเทศจากโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง