กทม. - ฎีกายืนยกฟ้อง4ขรก.คดีดับเพลิง

19 ม.ค. 2565 - 07:36 น.

ฎีกายืนยกฟ้อง4ขรก.คดีดับเพลิง – กทม. – เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ม.ค. ศาลฎีกา แผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวง ได้อ่านคําพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ โดยมีนายสุวิทย์ ศิลาทอง น.ส.สุทิพย์ ทิพย์สุวรรณ พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนสิริ พ.ต.ท.รักศิลป์ รัตนวราหะ เป็นจำเลย ทั้งสี่คนดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครโดยวิธีพิเศษ จําเลยที่ 1-4 ตามลำดับ เรื่อง ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือ พ.ร.บ.ฮั้วประมูล โดยคดีนี้ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2563 ศาลฎีกาฯ ยกฟ้อง ต่อมาโจทก์อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ จําเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ มีอํานาจหน้าที่บริหารโครงการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร แต่การที่พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ อดีตผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. นําร่างข้อตกลงสัญญา Agreement of Understanding (A.O.U.) ให้คณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาก่อนลงนาม ถึง 133,749,780 ยูโร คิดเป็นเงินไทย 6,687,489,000 บาท เพียง 1 วัน จึงเป็นที่สงสัยว่าเป็นการกระทํา เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงในการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง ที่มีราคาสูงมิให้จําเลยทั้งสี่ล่วงรู้ เพื่อให้การพิจารณาร่าง A.O.U. ผ่านไปได้โดยเร็ว และร่างระบุให้ลงนามระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย ทําให้จําเลยทั้งสี่เข้าใจว่า เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของจําเลยทั้งสี่ในฐานะ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ พยานหลักฐานตามทางไต่สวนฟังไม่ได้ว่า จําเลยทั้งสี่ มีเจตนาปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออํานวยแก่ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ประเทศออสเตรีย ให้เป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรุงเทพ มหานครแต่อย่างใด องค์คณะผู้พิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ เสียงข้างมากเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ ของโจทก์ ฟังไม่ขึ้น ศาลจึงพิพากษายืน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ กทม. - ฎีกายืนยกฟ้อง4ขรก.คดีดับเพลิง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง