สั่งเร่งงบลงทุน สิ้นปีลุ้นเข้าเป้า – นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดว่า กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 จำนวน 208,455 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 26,076 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 182,378 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยงบรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนม.ค. 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 32,752 ล้านบาท คิดเป็น 17.96% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ เบิกจ่ายเงินเดือนเดียวกันปีก่อนเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 13,459 ล้านบาท คิดเป็น 7.38% ของที่ได้รับจัดสรร ส่วนงบลงทุนรัฐวิสาห กิจ ปี 2565 (10 รัฐวิสาหกิจ) ณ สิ้นเดือนม.ค. 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 13,566 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานลงนามในสัญญาให้ครบโดยเร็ว และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ภาพรวม 93% และรายจ่ายลงทุน 75% ส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือนเพื่อให้ได้ตามเป้ารัฐบาลที่ 95% ภายใน ก.ย.2565

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน