สื่อการสอนป้องกันเด็กจมน้ำ – ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.บุษบา โชคสุขชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยฝ่ายกองการศึกษา เข้าชมการสาธิตสื่อการเรียนรู้ให้เด็กๆ นักเรียนชายหญิง เพื่อป้องกันภัยและแก้ไขสถานการณ์จากการจมน้ำและฟ้าผ่า โครงการดังกล่าวนางกนกวรรณ ไข่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ พ.จ.อ.หญิง ทัศนีย์ โชคสุชาติ หัวหน้างานส่วนส่งเสริมสุขภาพ และนายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน จัดขึ้น โดยมีคณะวิทยากรด้านเทคนิคและวิชาการควบคุมโรค บรรยายและสาธิต

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน