รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 11,181 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 6,797 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขนส่ง ผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มขึ้น 6,719 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 14,348 ล้านบาท สูงกว่า ปีก่อน 2,967 ล้านบาท จากปริมาณการผลิตหรือปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ขาดทุนจาก การดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที่เกิดขึ้น ครั้งเดียว 3,167 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 3,830 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 3,243 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 8,962 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,247 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 1.49 บาท ในขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2564 ขาดทุนต่อหุ้น 5.59 บาท หนี้สินรวมมี 236,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,439 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน