สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ต้อนรับนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบัน ที่ก่อตั้งจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

คัดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นระดับหัวกะทิ เรียนหลักสูตรอนุปริญญาด้านวิศวกรรมเพื่อเร่งป้อนวิศวกรที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน พร้อมด้วย รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ อดีตอธิการบดี สจล. และ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับเมื่อเร็วๆ นี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน