กีฬาเก่ง-เรียนเก่งด้วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งมิวนิก ประเทศเยอรมนี นำเสนอผลการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างกีฬาและการเรียนของเด็กประถมศึกษาว่า เด็กที่เล่นกีฬาจะมีสมรรถภาพทางกายและมีสมาธิสูงกว่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับคะแนนสูงขึ้น ซึ่งจำเป็นในการเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาคัดเลือกเด็กหัวกะทิ

นักวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กหญิง 3,285 คน และเด็กชาย 3,248 อายุระหว่าง 6-10 ขวบ พบว่า การส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อ มัดใหญ่ (การเคลื่อนไหวร่างกายและใช้กล้ามเนื้อแกนกลาง ขนาดใหญ่ในลำตัว ขา และแขน) และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (การใช้และการประสานงานกล้ามเนื้อเล็ก เช่น มือ ข้อมือ และตา) ทำให้เด็กมีความได้เปรียบเป็นรูปธรรมในระยะแรก

การเล่นกีฬาส่งผลกระทบต่อเพศต่างกัน เด็กผู้ชายที่มีร่างกายสมบูรณ์จะมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดีกว่า ส่วนเด็ก ผู้หญิงมีสมาธิและคุณภาพชีวิตดีกว่า นอกจากนี้ เด็กมีน้ำหนักเกิน มีผลการทดสอบสมรรถภาพกายน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

ตลอดจนความนับถือตนเองและความเป็นอยู่ดีต่ำกว่าเด็กมีน้ำหนักปกติ การศึกษาเสนอแนะว่า สโมสรกีฬาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ พ่อแม่ โรงเรียน ชุมนุม และจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน เช่น หน่วยงานเขตการศึกษาเยอรมนีออกบัตรกำนัลให้เด็กเป็นสมาชิกสโมสรกีฬาฟรี 1 ปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน