เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดป้าย สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรม วัดบางน้ำผึ้งใน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้รับการคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, พระครูปัญญาธีรานุวัตร (ไพชน สิริธัมโม) เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ศิลปินพื้นบ้าน ผู้นำชุมชนฯ ชาวชุมชนวัดบางน้ำผึ้งใน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นางยุพา เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและองค์ท้าวเวสสุวรรณ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม การละเล่นเด็กไทย จากโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน พร้อมเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยการตีฆ้องอย่างกึกก้อง เยี่ยมชมการสาธิตทำผ้ามัดย้อม พับดอกไม้ใบเตย ผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง จากชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน การทำขนมกง ปลาสลิดทอด จากชุมชนคุณธรรมบ้านบางกะอี่ อำเภอบางพลี การทำขนมจากผลิตภัณฑ์จากลูกจาก (ขนมย่าง จากใจ) จากชุมชนคุณธรรมบ้านคลอง นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ การทำเครื่องจักสานจากก้านจาก จากชุมชนคุณธรรม วัดบางด้วนนอก อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชมการแสดงนิทรรศการผ้าไทย ปั่นจักรยานบนเส้นทางมรกต แวะบ้านธูปสมุนไพร และโฮมสเตย์บ้านบางน้ำผึ้ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒธรรม ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ตอบโจทย์สถานการณ์โลกในยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ Soft Power ของไทย

กระทรวงวัฒธรรม จึงได้มีการจัดงานเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal เป็นอย่างดี ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติอีกแห่งหนึ่ง

นางยุพากล่าวอีกว่า ชุมชนคุณธรรม วัดบางน้ำผึ้งใน เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ธรรมชาติและความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีการดนตรี วงปี่พาทย์มอญ วงกลองยาว ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้าน ในแบบวิถีไทยในหมู่เด็กและเยาวชน มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เมนูอาหารตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ อาทิ มัสมั่น ลูกจาก ปลาทู-ปลาตะเพียนต้มเค็มโบราณ ม้าฮ่อ ลูกประคบธัญพืชสมุนไพร ธูปหอมสมุนไพร รวมถึงการสอนทำพวงมะโหด จักสานจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ปั่นจักรยานชมธรรมชาติบนเส้นทางมรกตหรือเส้นทางสีเขียว เชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวใหญ่ที่สุดอย่างบางกะเจ้า ร่วมกิจกรรมการขนมถ้วยโบราณ การค้างคืนแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชุมชน ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทจุลินทรีย์ลงคลอง พร้อมมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำชม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมทำ เวิร์กช็อปร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ สามารถแวะเดินตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ช็อปสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ล่องเรือชมหิ่งห้อย ดนตรีและศิลป์ในสวน พายเรือในคลอง การนวดแผนไทย การทำขนมไทย และแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน