นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบขส. ในปี 2566 สามารถลดปัญหาการขาดทุนจากปีงบประมาณ 2565 ประมาณ 1,000 ล้านบาท จากนโยบายการเปิดประเทศ ส่งผลให้มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้น ประมาณ 70% เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่งผลให้บขส. มีรายได้ในปี 2566 อยู่ที่ 1,900 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2565 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,300 ล้านบาท และสามารถลดค่าใช้จ่ายประมาณ 400 ล้านบาท จากการให้บริการเดินรถในบางเส้นทางลดลงในเส้นทางที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งปรับความถี่ในการให้บริการเดินรถในจังหวัดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่น ภูเก็ต เป็นต้น

“บขส.ยังขาดทุน219 ล้านบาท เราพยายามประคองตัวในการลดจำนวนรถที่ให้บริการด้วยการคืนสัญญาเช่ารถ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก แต่ยังดำเนินการให้บริการในเส้นทางหลักตามเดิม แต่ทั้งนี้ คาดว่าจากสถานการณ์การเดินทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ในปี 2567 จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 40,000-45,000 คนต่อวัน และส่งผลให้บขส.มีรายได้เพิ่มขึ้น 10-30%” นายสรพงศ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม บขส. เร่งหารายได้ โดยเปิดประมูลเชิงพาณิชย์พื้นที่ จำนวน 3 แปลง คือบริเวณแยกไฟฉาย 3 ไร่, ย่านชลบุรี 5 ไร่ และ 3.พื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ปิ่นเกล้า หากเปิดประมูลได้ จะทำให้บขส.มีรายได้ประมาณ 500 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน