“ภูมิธรรม”เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 31 ต.ค.นี้ ห้ามปรับราคาน้ำตาลทรายเป็น 24 บาท/กิโลกรัม ฝ่าฝืนโทษหนักถึงคุก

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ในฐานะประธานกกร.เรียกคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ประชุมด่วนหลังจาก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ออกประกาศปรับขึ้นราคาหน้าโรงงานน้ำตาลทรายขาวจากเดิมกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 19 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 23 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 24 บาท เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2566

กระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยกรณีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 4 บาท ว่า จะส่งผลกระทบ ต่อห่วงโซ่น้ำตาลทรายทั้งระบบ ตั้งแต่ประชาชน และ ผู้บริโภค รวมถึงอาจมีการปรับขึ้นราคาสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ อาทิ น้ำอัดลม ยารักษาโรค และอื่นๆ จึงเรียกประชุมกกร.ด่วนเพื่อแก้ปัญหา โดยที่ประชุมมีมติกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมภายใต้การกำกับของกระทรวงพาณิชย์ และออกมาตรการกำกับดูแลราคาน้ำตาลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือ 1.ประกาศควบคุมราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน ดังนี้ น้ำตาลทรายขาวกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 19 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ 20 บาท ส่วนราคาจำหน่ายปลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล น้ำตาลทรายขาวกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ 25 บาท

และ 2.ออกมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำตาลทรายไปยังต่างประเทศ หากส่งออกตั้ง 1 ตัน เป็นต้นไป จะต้องขออนุญาตอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นก่อน ซึ่งมอบหมายให้ สอน.เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อให้เกิดความสมดุล ของปริมาณและราคาน้ำตาลทรายในประเทศ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวสามารถปรับตามสถานการณ์

“กระทรวงพาณิชย์จะนำมติ กกร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเร่งด่วนในวันที่ 31 ต.ค. 2566 คาดไม่เกินวันที่ 1 พ.ย.นี้ จะมีผลบังคับใช้ได้ทันที”

นายภูมิธรรม กล่าวว่า สั่งให้กรมการค้าภายใน (คน.)ติดตามดูแลราคาขายน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน และร้านค้าให้เป็นไปตามมติ กกร. หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ปรับ 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และหากพบมีการกักตุนจะมีความผิด ปฏิเสธการจําหน่ายหรือประวิงการจําหน่าย มีโทษจําคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน