กรมข้าวผลักดันนวัตกรรมเพิ่มรายได้ ให้ชาวนา-เล็งสร้างการรับรู้ข้าวไทยผ่านซีรีส์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันเครื่องหมาย“ข้าวพันธุ์แท้”

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร และสหกรณ์ให้นโยบาย “เกษตรนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” กรมการข้าวจึงนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทั้งข้าว เป็นผลิตภัณท์มูลค่าสูง เพิ่มรายได้ ให้ชาวนาเพิ่มขึ้น 3 เท่า ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยผลิตภัณฑ์จากข้าวที่จะส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาโท หรือเบียร์จากข้าวไทย น้ำมันรำข้าวมาทำเครื่องสำอาง เป็นต้น

ขณะนี้ต้นทุนการผลิตข้าวของไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ เมื่อเทียบกับราคาข้าว ที่ขายได้ประมาณตันละ 1.2-1.5 หมื่นบาทต่อตัน เฉลี่ยแล้วชาวนาจะมีกำไรสุทธิประมาณ ไร่ละ 3,000 บาท เท่านั้น กรณีทำนาได้ครั้งเดียว ปีละ 10 ไร่ เกษตรกรจะมีรายได้หลักเพียง 30,000 บาทเท่านั้น ซึ่งน้อยมาก

ทั้งนี้ กรมการข้าวจะนำผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากข้าวไปโชว์ในงาน Thailand Rice Fest 2023 ที่จัดขึ้น วันที่ 14-17 ธ.ค.2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมข้าวให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางด้านอาหาร จึงจะออกมาตรการรับรอง ข้าวพรีเมียมขึ้น เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวคาร์บอนต่ำ และร่วมกับกรมชลประทานสนับสนุนให้ชาวนา ภาคกลาง ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ลดการปล่อยน้ำขัง เพื่อลดก๊าซมีเทน ผลผลิตข้าวที่ได้ กรมการข้าวให้การรับรองเป็นข้าวคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมาก โดยเฉพาะออสเตรเลีย ที่แต่ละปีต้องการนำเข้าข้าวมากถึง 1 ล้านตันให้ราคาที่สูงกว่า

การพัฒนาข้าวตามนโยบายต่างๆ จะช่วยผลักดันข้าวไทยให้เกิดเป็น Soft Power เป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก ผ่านสื่อในช่องทาง ต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือสื่อออนไลน์ Youtube หรือ Tik-tok รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้บริโภค โดยการผลักดันเครื่องหมายรับรองต่างๆ เช่น เครื่องหมาย Thai SELECT Organic Thailand หรือข้าวพันธุ์แท้ ให้เป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน