Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 18 ม.ค. 2564

การบ้านจากฝ่ายค้าน : บทบรรณาธิการ

21 ต.ค. 2562 - 00:00 น.

การบ้านจากฝ่ายค้าน

: บทบรรณาธิการ

การบ้านจากฝ่ายค้าน - แม้ว่าวาระการประชุมพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่การบ้านสำหรับรัฐบาลในเรื่องใช้จ่ายเงินยังคงอยู่ให้จัดการต่อไป พร้อมกับการตรวจสอบของส.ส.ที่ยังคงต้องไม่หยุดนิ่ง

โดยเฉพาะการตั้งคำถามและคำชี้แนะให้รัฐบาลและส่วนราชการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

การบ้านใหญ่ที่เป็นข้อคิดจากการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านในครั้งนี้คือการที่รัฐบาลต้องกระจายอำนาจ ลดศูนย์รวมจากส่วนกลางลง

เพราะปัญหาในแต่ละท้องที่ ต้องอาศัยการแก้ปัญหาและการส่งเสริมที่แตกต่างกัน หากยังใช้งบก้อนใหญ่ไหลตามท่อเดิมของระบบราชการ ปัญหาการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อน รวมไปถึงคอร์รัปชั่นจะวนเวียนอยู่กับที่

งบประมาณที่ได้รับความสนใจและมีส.ส. อภิปรายหลายคนคืองบของกระทรวงกลาโหม

อาจเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีใน ช่วงเวลานี้ แต่ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับนานามิตรประเทศ จึงทำให้เกิดการเปรียบเทียบความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแสดงให้เห็น

ไม่ว่าข้อสังเกตถึงการเพิ่มค่าตอบแทนให้ทหารชั้นนายพล ตำแหน่งพิเศษ ว่าสูงถึง 7 พันล้านบาทต่อเดือนจริงหรือไม่

การใช้งบแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ทั้งทางด้านยุทธวิธีและพัฒนา ได้ผลดีขึ้นหรือไม่

การติดตามตรวจสอบเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ผู้แทนประชาชนพึงกระทำ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

นอกเหนือจากงบด้านกลาโหมแล้ว งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำที่ มีส.ส.อภิปราย แสดงผลการคำนวณเงินงบประมาณกับโครงการแยกย่อยของกระทรวงและหน่วยงานราชการต่างๆ ออกมาชัดเจนว่า ระบบราชการรวมศูนย์ในปัจจุบันไม่สามารถนำเงินไปจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีกว่าจะตอบสนองวัตถุประสงค์

การนำเสนอความเห็นและการใช้หลักวิชาการเข้ามาประเมินผลให้เห็นภาพนี้เป็นการบ้านที่รัฐบาลควรนำไปปรับปรุงและพัฒนา

เพื่อส่งเสริมให้ระบอบรัฐสภาที่เปิดกว้างเป็นประโยชน์ต่อการบริหารเช่นกัน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การบ้านจากฝ่ายค้าน : บทบรรณาธิการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง