คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ยังไม่จบที่ผมเรา – แม้กระทรวงศึกษาธิการประชุมพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา จนมีข้อสรุปว่าจะปรับแก้ระเบียบเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน ให้ไว้สั้นหรือยาวก็ได้ รวมถึงห้ามครูทำโทษรุนแรง กล้อนผมเด็ก

ส่วนเรื่องระเบียบเครื่องแต่งกาย ยังไม่แก้ไขระเบียบ แต่ให้โรงเรียนยืดหยุ่นได้ตามเหมาะสม

แต่การนัดชุมนุมของกลุ่มนักเรียนยังยืนตามเดิม วันที่ 21 พ.ย.

เมื่อพิจารณาเหตุผลของการชุมนุม น่าจะได้คำตอบว่า ทรงผม หรือข้อห้ามกล้อนผมเด็ก เป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่งในภาพรวมที่ใหญ่โตและสำคัญทั้งสิ้น

“ผม” ยังไม่ใช่เรื่องที่จะจบทุกอย่างลงได้

3 ข้อเรียกร้องที่กลุ่มนักเรียนเรียกร้อง คือ 1. หยุดคุกคามนักเรียน และกระทรวงศึกษาธิการต้องปกป้องนักเรียนจากการถูกคุกคาม

2.การยกเลิกกฎระเบียบล้าหลังโดยเฉพาะที่มีเนื้อหากดขี่นักเรียน ละเมิดสิทธิมนุษยชน และลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์

3.ปฏิรูปการศึกษา เพื่อขจัดปัญหาต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ำเข้าไม่ถึงการศึกษา หลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ ภาระงานครู และครูมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ที่สำคัญต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับ ศธ.ด้วย

การตอบรับของศธ. คือเสนอตั้งคณะทำงาน 3 ชุด ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านการละเมิด การกระทำความรุนแรง และความปลอดภัยในสถานศึกษา

2.คณะทำงานด้านความล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา และ 3. คณะทำงานด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา

น่าสนใจว่าข้อสรุปทั้งหมดนี้จะได้รับการตอบสนองจากกลุ่มเยาวชนหรือไม่ เมื่อนำเสนอให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พิจารณาเห็นชอบภายในสัปดาห์นี้

ขณะที่นายณัฏฐพลตกเป็นเป้าหมายการขับไล่ของนักเรียนที่กำลังกดดัน 3 ข้อเรียกร้องดังกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน