ปฏิรูปทหารเกณฑ์

12 พ.ย. 2563 - 00:13 น.

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ปฏิรูปทหารเกณฑ์ – พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกวินิจฉัยให้ยุบพรรค ประกาศนโยบายปฏิรูปกองทัพให้มีความ ทันสมัย และให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตอย่างมีเกียรติศักดิ์ มีความยึดโยงกับประชาชน

จึงเข้าชื่อร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยพล.ท.พงศกร รอดชมภู อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และคณะ

แต่เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้รับการตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเงิน จึงต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเห็นชอบให้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร

ล่าสุด ปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรอง จึงทำให้ร่างกฎหมายนี้ ถูกตีตกไปอย่างน่าเสียดาย

หลักการใหญ่ๆ ของร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อแก้ปัญหาการบังคับเกณฑ์ทหาร ที่มีความเหลื่อมล้ำ การคัดกรองที่ไม่ละเอียดรอบคอบ มาเป็นระบบความสมัครใจ และต้องผ่านการสอบ คัดเลือก

ตลอดจนยกระดับชีวิตของพลทหารกองประจำการ ด้วยการให้สวัสดิการและความก้าวหน้าในชีวิต ควบคู่ไปกับการปกป้องคุ้มครองจากการฝึกที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงการหาประโยชน์ส่วนตนของนายทหารระดับสูง

ที่ผ่านมา มักมีข่าวคราวอยู่เสมอๆ ว่ามีพลทหารเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ หรือพิการด้วยความไม่ปกติระหว่างเข้ารับราชการทหาร แม้ผู้บังคับบัญชาจะเน้นย้ำห้ามไม่ให้ทำร้ายหรือลงทัณฑ์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้

แต่ก็ยังมีข่าวคราวในทางเสียหายอยู่เสมอ

กรณีล่าสุด คือพลทหารเสียชีวิตภายในห้องขังกองรักษาการณ์ ของค่ายทหารที่ จ.ร้อยเอ็ด หรือกรณีการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บที่จ.เพชรบูรณ์นั้น กองทัพบกจะต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

ยิ่งถ้ามีบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการ ก็ยิ่งเป็นคุณูปการกับกองทัพเรื่องความน่าเชื่อถือ ไม่ถูกครหาว่าช่วยเหลือและปกป้องพวกเดียวกันเอง

ยิ่งในช่วงนี้ อยู่ระหว่างห้วงการฝึกของของทหารใหม่ผลัดที่ 2/2563 ในทุกหน่วยทั่วประเทศ หากมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บล้มตายอย่างผิดปกติ หรือระหว่างฝึก ก็จะยิ่งสร้างความวิตกกังวลต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง

การที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบให้นำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภา ก็ยิ่งมีคำถามตามมา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปฏิรูปทหารเกณฑ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง