FootNote:ปฎิบัติการ IO จากต่อมริษยา จะทำลาย ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สภาพการณ์ทางการเมือง หลังคะแนนกว่า 1.6 ล้านที่เลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ปรากฏขึ้น ประสานกับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนำไปสู่ 2 ปรากฏการณ์

ปรากฏการณ์ 1 เป็นปฏิกิริยาจากความอิจฉาริษยา ไม่ยอมรับ ปรากฏการณ์ 1 เป็นการเปรียบเทียบช็อตต่อช็อต

ความอ่อนไหวเป็นอย่างสูงมาจากที่เปรียบเทียบคือระหว่างการเคลื่อนไหวของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กับการเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ต้องยอมรับว่าทั้ง 2 ปรากฏการณ์นี้สะท้อนทั้งความขัดแย้งและความสัมพันธ์กัน

นั่นก็คือหากไม่มีบทบาทของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็ไม่มีการนำไปเปรียบเทียบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะเดียวกันหากไม่มีบทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ไม่มีการนำไปเปรียบเทียบกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในท่ามกลางประชาชนอย่างชนิดก้าวต่อก้าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กับผู้เยาว์อย่างนักเรียนยิ่งเห็นได้อย่างเด่นชัด

เด่นชัดว่าดำเนินไปอย่างเป็น “ธรรมชาติ” หรือว่าอยู่ในกระบวนของ “การจัดตั้ง”และไม่เป็นธรรมชาติ

ภาพเปรียบเทียบเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่กับนักเรียนที่หาดใหญ่ สงขลา กับภาพเมื่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อยู่กับเด็กๆที่โรงเรียนปลอดยาเสพติดที่ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ฉายสะท้อนรากฐานที่มาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นายชัชขาติ สิทธิพันธุ์ อย่างเด่นชัดเป็นรูปธรรม

คนหนึ่งเป็นทหาร เคยเป็นผบ.ทบ.และมาเป็นนายกรัฐมนตรี ได้อำนาจมาด้วยการรัฐประหาร เป็น “ข้าราชการ” มาชั่วชีวิต คนหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ ได้อำนาจมาด้วยการเลือกของประชาชน

เมื่อมองผ่านเด็กที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินไปไม่ต่าง กับกำลังตรวจแถวทหาร เมื่อมองผ่านเด็กที่มะรุมมะตุ้มถ่ายรูปกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จึงคึกคักสนุกสนานเป็นกันเอง

ภาพ 2 ภาพนี้ชี้รากฐานแห่ง “อำนาจ”ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

ยิ่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีเสียงขานรับจากประชาชนมากเพียงใด ยิ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจกับกลุ่มอำนาจที่อยู่ข้างหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากเพียงนั้น

ปฏิบัติการทางด้านการข่าวในแบบ IO จึงแพร่ระบาดและยิ่งแพร่ระบาดยิ่งสะท้อนอาการกระบอกตาร้อนผ่าวด้วยต่อมแห่งความริษยาแพร่กระจายไปยิ่งกว่าโรคระบาดจากไวรัสโควิด

ในที่สุดจะเผาไหม้และทำลาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน