ปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะความคิดเห็นในทางการเมืองล่าสุด มีประเด็นที่น่าสนใจและกล่าวถึงอย่างมาก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565”

โดยดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง

สอบถามความคิดเห็นแบบเฉพาะเจาะจงลงไปว่า ใครสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนต่อไป

ใน 3 อันดับแรก ปรากฏว่า อันดับที่ 1 ร้อยละ 25.28 ระบุเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พรรคเพื่อไทย เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบพรรค นโยบายพรรคที่ทำได้จริง

ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร อีกทั้งเป็นบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรี ส่วนอันดับ 2 ร้อยละ 18.68 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

อันดับ 3 ร้อยละ 13.24 ระบุเป็นนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกล เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบอุดมการณ์ทางการเมือง และชื่นชอบนโยบายของพรรค

ส่วนตัวเลือกที่เหลือในอันดับถัดไป ล้วนแต่เป็นคนรุ่นเก่าอายุเกิน 50 ปีทั้งสิ้น นั่นอาจตีความหมายได้ว่าผู้นำประเทศคนต่อจากนี้จะเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ก็ได้

การสำรวจความคิดเห็นในโอกาสเดียวกันนี้ ยังสอบถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนชื่นชอบและจะให้การสนับสนุนขณะนี้ว่ามีพรรคการเมืองใดบ้าง

ผลปรากฏว่าอันดับ 1 ร้อยละ 36.36 ระบุว่าพรรคเพื่อไทย, อันดับ 2 ร้อยละ 18.68 ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย และอันดับ 3 ร้อยละ 17.88 ระบุว่าพรรคก้าวไกล

สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความคิดเห็นของประชาชนในการสนับสนุนผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ยังเหลือเวลาอีกกว่าครึ่งปีที่สภาผู้แทนราษฎรจะหมดวาระ และสถานการณ์การเมืองอาจมีความเปลี่ยนแปลง แต่ก็มีแนวโน้มว่าผู้นำคนต่อไปประชาชนจะเป็นผู้เลือกและกำหนดเอง และเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน