FootNote:พัฒนาการ การถ่ายทอดสด พัฒนา การสื่อสาร การเมือง

ไม่ว่ามองบทบาทของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่ามองบทบาทและการตัดสินใจของกรุงเทพมหานคร

ภาพของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็ลอยเด่นขึ้นมา ภาพของ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ก็ลอยเด่นขึ้นมา

ในฐานะ “ผู้ว่าฯกทม.” ในฐานะ “ประธานคณะกรรมาธิการ”

ยิ่งเมื่อเป็นการนัดพบและร่วมมือในการหาคำตอบในเรื่องอัน เกี่ยวกับ “ผังเมืองกรุงเทพมหานคร” ยิ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในทางการเมือง การปกครอง

ขณะเดียวกัน การตกลงครั้งนี้ยังเป็นการตกลงที่มีความเห็นร่วมกันจากกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมาธิการที่จะให้มีการถ่ายทอดสดอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ทำให้กระบวนการในการตั้งคำถาม กระบวนการในการสนองเป็นคำตอบ ดำเนินไปอย่างโปร่งใส เปิดเผยไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานคร หากแต่ในขอบเขตทั่วประเทศและทั่วโลก

เท่ากับเป็นการผลักดันกระบวนการถ่ายทอดสดการประชุมของคณะกรรมาธิการ ให้ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่ง

เป็นตัวอย่างของการเมืองโปร่งใส คณะกรรมาธิการโปร่งใส

ในฐานะที่พรรคก้าวไกลโดยเฉพาะ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ มีส่วนอย่างสำคัญในการเสนอญัตติเพื่อขอแก้ไข “ข้อบังคับ” การประชุมภายใต้ความฝันให้บังเกิด “สภาก้าวหน้า” ขึ้น

แม้ว่าญัตตินี้จะยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นการทั่วไป เพราะในที่สุดก็ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร

และไม่แน่ว่าผ่าน “สภาผู้แทนราษฎร” แล้ว เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของ “วุฒิสภา” จะดำเนินไปด้วยความราบรื่นเป็นที่ยอมรับหรือไม่

กระนั้น กล่าวสำหรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็มีมติตั้งแต่ต้นแล้วให้มีการถ่ายทอดสดทุกครั้งของการประชุม

จึงไม่แปลกที่เมื่อมีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการกับกรุงเทพมหานคร ทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยความราบรื่น

ยืนยันกรุงเทพมหานครก้าวหน้า คณะกรรมาธิการก้าวหน้า

ถามว่าบรรยากาศแห่งการประชุมร่วมกันเพื่อแสวงหาคำตอบในเรื่องผังเมือง ระหว่างกรุงเทพมหานครกับคณะกรรมาธิการเป็นอย่างไร

นี่ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประชาชน และของสังคม

เพียงแต่เมื่อมีการริเริ่มโดยคณะกรรมาธิการและได้รับการสนองโดยหน่วยงานใหญ่ระดับกรุงเทพมหานครก็ทรงความหมาย ไม่ว่าต่อกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าต่อคณะกรรมาธิการ

เป็นรูปธรรมแห่งพัฒนาการในลักษณะรุกและสร้างสรรค์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน