FootNote:เงาสะท้อน 314 เสียง รัฐบาล คำตอบ ทุกข่าวลือ ข่าวปล่อย

การเลี้ยง ณ ร้านตานิด ของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อตอนค่ำวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม คือการเน้นย้ำและคำตอบยืนยันถึงเอกภาพและความมั่นคงของรัฐบาล

ไม่ว่าจะมองผ่านภาพของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ไม่ว่าจะมองผ่านภาพของ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

บนความเป็นจริงที่พรรคภูมิใจไทยอยู่ในฐานะ “เจ้าภาพ”

นี่ย่อมเป็นการตอบต่อทุกคำถามที่เกิดขึ้น ล้วนดำรงอยู่บนกระแสแห่ง “ข่าวลือ” และ “ข่าวปล่อย” เพื่อบ่อนเซาะต่อการดำรงอยู่ของ “รัฐบาลพิเศษ” ทั้งสิ้น

ภายในคณิตศาสตร์การเมืองที่ว่าปริมาณของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ที่ 314 โดยพื้นฐานย่อมสัมผัสได้ในความแข็งแกร่งและความมั่นคง

ไม่ว่าจะมองผ่าน 141 เสียงของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะมองผ่าน 71 เสียงของพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะมองผ่าน 40 เสียงของ พรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมองผ่าน 36 เสียงของพรรครวมไทย
สร้างชาติ ไม่ว่าจะมองผ่าน 10 เสียงของพรรคชาติไทยพัฒนา

ทั้งหมดล้วนเป็น “คำตอบ” อย่างเป็น “รูปธรรม” ทางการเมือง

ประการสำคัญอย่างที่สุดก็คือการนำโดย 141 เสียงพรรคเพื่อไทยและการยืนยันโดย 71 เสียงพรรคภูมิใจไทย

ยิ่งพรรคภูมิใจไทยเลือกร้านชื่อ “ร้านตานิด” ยิ่งชัดเจน

จากนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพรรคร่วมรัฐบาล จะเร่งผลักดันแต่ละนโยบายออกมาอย่างไร โดยเฉพาะนโยบายเรือธง แลนด์บริดจ์ ดิจิทัลวอลเล็ต รวมถึงซอฟต์ พาวเวอร์

ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้เป็นจริงต่างหากคือคำตอบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน