ป.ป.ช.เตือนนักการเมือง-บิ๊กขรก. กม.เปิดกรุฉบับใหม่ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน‘กิ๊ก’ด้วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ยื่นบัญชี – เมื่อวันที่ 3 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานว่า ร่าง ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่ ปัจจุบันผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว อยู่ระหว่างการประกาศบังคับใช้ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องยื่นทรัพย์สินอะไรบ้าง

ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ต้องออกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพราะกฎหมายฉบับนี้อาจมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก เช่น การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินอาจเปลี่ยนแปลงไป การกำหนดลักษณะของผู้มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สิน แต่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่จดทะเบียนสมรส ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินภรรยาด้วย

นอกจากนี้ยังเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบด้วย จากเดิมเปิดเผยแค่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างจัดทำประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม เบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงกลาโหม และทหาร เพิ่มเติมด้วย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า สาระสำคัญในร่างพ.ร.ป.ดังกล่าว ในบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้น พบว่า มีการเพิ่มเติมตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมให้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน รวมถึงการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ จากเดิมที่ปกปิดไว้ รวมถึงให้คู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย

อย่างไรก็ตาม ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดใหม่ไม่ให้เปิดเผยรายละเอียดทรัพย์สิน รวมถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน และภาพถ่ายทรัพย์สิน ไม่ให้สาธารณชนรับทราบ จากเดิมที่ต้องเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบ

โดยมาตรา 102 ได้เพิ่มเติมตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ได้แก่ ข้าราชการตุลาการในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป ข้าราชการอัยการตำแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ขณะเดียวกันให้คู่สมรส แม้มิได้จดทะเบียนสมรส แต่อยู่กินกันฉันสามีภริยา ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย

ส่วนมาตรา 106 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เฉพาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นตามมาตรา 102 โดยต้องไม่ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน และภาพถ่ายทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นหรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน