Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค. 2563

เงินเดือนขึ้น! ศาล องค์กรอิสระ รับหลักแสนต่อเดือน บวกย้อนหลังเป็นล้าน!

1 ต.ค. 2561 - 19:42 น.

เงินเดือนขึ้น! ศาล องค์กรอิสระ รับหลักแสนต่อเดือน บวกย้อนหลังเป็นล้าน!

เงินเดือนขึ้น! เพจ iLaw ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านกฎหมายการขึ้นเงินเดือนกับ 3 องค์กร ได้แก่ ศาล รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และอัยการสูงสุด ไอลอว์พาไปดูว่าตำแหน่งสูงสุดของแต่ละองค์กรได้เงินเดือนกันเท่าไหร่บ้าง

1.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน 138,090 บาท/เดือน พ.ร.บ. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่เพิ่งประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยสนช. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่งอีก 55,000 บาท รวมเป็น 138,090 บาทต่อเดือน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เงินเดือน 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็น 131,920 บาท

เดิมที กฎหมายเก่าปี 2541 กำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินเดือน 75,590 บาทและเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็น 125,590 บาทต่อเดือน ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เงินเดือน 73,240 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 รวมเป็น 115,740 บาทต่อเดือน

เท่ากับว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้รับเงินเดือนรวมเพิ่มจากเดิม 12,500 บาท และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้รับเงินเดือนรวมเพิ่ม 16,180 บาท

2. ประธานองค์กรอิสระ เงินเดือน 131,920 บาท/เดือน จากร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่พึ่งประกาศใช้เป็นกฎหมายโดย สนช.

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาทต่อเดือน ส่วนกรรมการในองค์กรอิสระดังกล่าว ได้รับเงินเดือน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 123,040 บาท

เดิมที กฎหมายเก่าปี 2541 กำหนดให้ประธานในองค์กรอิสระได้รับเงินเดือน 74,420 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท รวมเป็นเงิน 119,920 บาทต่อเดือน และกรรมการในองค์กรอิสระได้รับเงินเดือน 73,240 และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็น 115,740 บาทต่อเดือน

เท่ากับว่า ประธานในองค์กรอิสระได้รับเงินเดือนรวมเพิ่มจากเดิม 12,000 บาท และกรรมการในองค์กรอิสระได้รับเงินเดือนรวมเพิ่ม 7,300 บาท

3. อัยการสูงสุดเงินเดือน 131,920 บาทต่อเดือน จากร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่เพิ่งผ่าน สนช. ทำให้อัยการสูงสุด ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

เดิมที กฎหมายเก่าปี 2558 อัยการสูงสุดได้รับเงินเดือน 73,240 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็น 115,740 บาทต่อเดือน

เท่ากับว่า อัยการสูงสุดได้รับเงินเดือนเพิ่มจากเดิม 16,180 บาท

ทั้งนี้ ร่าง พรบ. ยังกำหนดให้ประธานและกรรมการองค์กรอิสระ รวมทั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอัยการสูงสุด ได้รับเงิน "ย้อนหลัง" จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ยกเว้น กสม. จะได้รับย้อนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2548

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และอัยการสูงสุด เงินเดือนเท่าไหร่บ้าง? #murakami .สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 กันยายน 2561)...

โพสต์โดย iLaw เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018
line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เงินเดือนขึ้น! ศาล องค์กรอิสระ รับหลักแสนต่อเดือน บวกย้อนหลังเป็นล้าน!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง