Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 19 ม.ค. 2564

กกต.ประกาศแล้ว 436 องค์กรมีสิทธิเสนอชื่อสว. สหกรณ์โดนเหี้ยน ยื่นคัดค้านใน3วัน

6 พ.ย. 2561 - 11:52 น.

กกต. ประกาศ 436 องค์กรมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครส.ว. ตัดสิทธิ 40 องค์กร สหกรณ์โดนเหี้ยน 23 องค์กร ส่อถูกโต้แย้ง สั่งผอ.กต.จังหวัดทั่วประเทศติดประกาศ แจ้งองค์กรถูกตัดสิทธิยื่นคัดค้านใน 3 วัน

กกต. - เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ลงนามประกาศ กกต. เรื่องรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ว.แล้ว หลังจากที่ประชุมกกต. ตรวจสอบคุณสมบัติและให้ความเห็นชอบ จากองค์กรที่ยื่นลงทะเบียน 476 องค์กร มีองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นส.ว. 436 องค์กร แยกเป็น

1.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 52 องค์กร 2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15 องค์กร 3.กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข 88 องค์กร 4.กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง 57 องค์กร

5.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 18 องค์กร 6.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 15 องค์กร

7.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย และผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 35 องค์กร 8.กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ 83 องค์กร

9.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์ วรรณกรรม 38 องค์กร และ 10.กลุ่มอื่นๆ จำนวน 35 กลุ่ม ส่วนอีก 40 องค์กรที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อ โดยมีถึง 23 องค์กรเป็นประเภทสหกรณ์

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุม กกต. มีมติตามที่สำนักงานฯเสนอว่า สหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งแสวงหาผลกำไร จึงขาดคุณสมบัติเสนอชื่อผู้สมัครส.ว. แต่อาจมีปัญหาโต้แย้งตามมาเนื่องจากปี 2551 กกต.เคยได้รับหนังสือตอบข้อหารือจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ขณะนั้น กรณีการสรรหาส.ว.ยืนยันว่า สหกรณ์ไม่ได้เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมการเมือง ไม่ใช่องค์กรมุ่งแสวงหาผลกำไร ถึงจะมีการจัดสรรกำไรสุทธิตามมาตรา 60 ของพ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 ก็เพื่อให้สหกรณ์ดำรงอยู่ และการคืนผลประโยชน์พึงได้ให้สมาชิก ก็เป็นไปตามวิธีการสหกรณ์ที่เรียกว่า “กงสี” ไม่ใช่การมุ่งแสวงหาผลกำไรเช่นองค์กรธุรกิจทั่วๆไป

รายงานข่าวว่า หลังประธานกกต.ลงนามประกาศ กกต. ดังกล่าวแล้ว ค่ำวันเดียวกัน สำนักงานฯได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผอ.กต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ปิดประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นส.ว. ทั้ง 436 องค์กรให้ประชาชนทราบ ซึ่งจะเริ่มปิดประกาศตั้งแต่วันนี้

ส่วนองค์กรที่ไม่ได้รับการประกาศนั้น สามารถยื่นคำร้องคัดค้านมาภายใน 3 วัน เมื่อผอ.กต.จังหวัด เร่งตรวจสอบและเสนอความเห็นกลับมายังกกต.ภายใน 3 นับแต่วันได้รับคำร้องคัดค้านเพื่อให้กกต.วินิจฉัยต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กกต.ประกาศแล้ว 436 องค์กรมีสิทธิเสนอชื่อสว. สหกรณ์โดนเหี้ยน ยื่นคัดค้านใน3วัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง