รัฐบาลแถลง หลัง พรฎ.เลือกตั้ง วอนทุกฝ่าย รักษาความสงบ เหมือน4ปี ที่ผ่านมา

23 ม.ค. 2562 - 13:34 น.

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์หลัง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งประกาศใช้ เชื่อกกต.กำหนดวันลต.ไม่กระชั้นจนกระทบหาเสียง-สร้างความเสียหายต่อประชาชน และประเทศชาติ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รัฐบาล แถลง เลือกตั้ง – เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องการเลือกตั้งทั่วไป ในวันนี้ (23 ม.ค. 2562) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ผลก็คือภายใน 5 วันนับแต่วันนี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันเลือกตั้งและรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี จำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญซีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 นอกจากนั้นวิธีการหาเสียงเลือกตั้งตลอดจนระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติและเริ่มนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามมาตรา 173 ซึ่งก็น่าจะเป็นการยุติความลังเลสงสัยได้ว่าจะมีการเลือกตั้งหรอไม่ และเมื่อใด

การกำหนดวันเลือกตั้งเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่การประสานงานระหว่างรัฐบาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสานเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการแจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นก่อน ระหว่างพระราชพิธี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

และภายหลังพระราชพิธี เพื่อไม่ให้กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่จะต้องดำเนินการภายหลังเลือกตั้ง ซึ่งบางเรื่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมอยู่แล้ว ไม่ทับซ้อนหรือเสี่ยงต่อการทับซ้อนกับ

กำหนดการพระราชพิธีดังกล่าวหรือพระราชพิธีประจำปีในเรื่องอื่นๆ เช่น พระราชพิธีสงกรานต์ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูขา ตลอดจนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้เพื่อจะได้ช่วยกันรักษาบรรยากาศ ในระหว่างนั้นไม่ให้เกิดความสับสน ความขัดแย้งหรือเสียความตั้งใจดีและการมีจิตอาสาสาธารณะ

เพราะประชาชนทั่วไปก็คงปลื้มปีติยินดีสมานฉันท์ในอันที่จะได้มีโอกาสร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันหาได้ยากอีกคราหนึ่ง นับตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา

รัฐบาลเชื่อว่าวันเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะกำหนดขึ้นนี้จะไม่กระชั้นชิดเกินควรจนกระทบต่อระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผู้สมัคร และไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ใด ทั้งจะไม่ช้าเกินควร จนเกิดความเดือดร้อนเสียหาย แก่ประเทศชาติ และประชาชน

เพราะถึงอย่างไรก็ไม่ยาวนานกว่า 150 วันนับจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเกิดขึ้นในราวกลางปีนี้อันเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้เมื่อหลายเดือนก่อน

รัฐบาลขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและความสามัคคี ปรองดองดังที่ปรากฏตลอดระยะเวลา 4 ปีเศษที่ผ่านมาให้ยั่งยืนต่อไป

จนผ่านพ้นการเลือกตั้งและการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองและเป็นที่ชื่นชมยินดีของนานาชาติ การหาเสียงเลือกตั้ง การเสนอโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนย่อมทำได้ตามวิถีทางประชาธิปไตย เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นไปได้จริงแก่ประชาชน

แต่ความขัดแย้ง ข้อพิพาทบาดหมางจนนำไปสู่วิกฤติของบ้านเมืองดังในอดีต ไม่ควรจะกลับมาหลอกหลอนเราอีก ขณะเดียวกันขอให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วยกันออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุดให้สมกับที่รอคอย โดยขอให้มีความรู้เท่าทันผู้สมัคร และมีความเข้าใจวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม

รัฐบาลหวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งและทุ่กฝ่ายจะช่วยกันใช้ระยะเวลาที่มีอยู่นับแต่นี้ไปสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเหล่านี้แก่ประชาชนเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรมสมตามความประสงค์ของพวกเราทุกคน


 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รัฐบาลแถลง หลัง พรฎ.เลือกตั้ง วอนทุกฝ่าย รักษาความสงบ เหมือน4ปี ที่ผ่านมา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง