Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 30 พ.ค. 2563

'เพื่อไทย' ค้าน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ แจกพรรคเล็ก หยันคะแนนไม่ถึงยังจะได้ ลั่นเอาผิดกกต.

8 พ.ค. 2562 - 19:21 น.

'เพื่อไทย' ค้าน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ แจกพรรคเล็ก หยันคะแนนไม่ถึงยังจะได้ ลั่นเอาผิดกกต.

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ / วันที่ 8 พ.ค. พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง คัดค้านวิธีการคานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

โดยกำหนดให้พรรคการเมืองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ ทั้งๆ ที่พรรคการเมืองนั้นๆ มีคะแนนไม่ถึงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้

ยังปรากฏด้วยว่าพรรคการเมืองที่ได้รับจัดสรรที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเหล่านั้น ได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงจำนวนเสียงต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดไว้อีกด้วยเช่นกัน

พรรคเพื่อไทยได้แถลงให้ทราบไปแล้วว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่า มาตรา 128 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ก็ตาม

แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็มิได้วินิจฉัยลงไปในรายละเอียดถึงวิธีการคำนวณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถที่จะคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้กับพรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ได้หรือไม่

แถลงการณ์ ระบุว่า ดังนั้นจึงต้องยึดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณที่ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 กล่าวคือ 1.พรรคการเมืองที่จะได้รับจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หนึ่งคน (ประมาณ 70,000 คะแนน)

2.พรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าจำนวนคะแนนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ย่อมไม่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงมี และไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พึงได้รับ ย่อมไม่มีสิทธิได้รับจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

"เพราะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 (4) ประกอบมาตรา 128 (4) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้กับพรรคการเมือง เฉพาะพรรคที่มสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พึงได้รับเท่านั้น"

แถลงการณ์ ระบุอีกว่า 3.หลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 (4) และมาตรา128 (5) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนท้ายได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าในการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกินจำนวนที่จะพึงมีได้

เมื่อพรรคที่มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนต่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงมี หากมีการจัดสรร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อให้กับพรรคดังกล่าว จะมีผลให้พรรคนั้นมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกินจำนวนที่พึงมี (เดิมไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลย) ซึ่งจะเป็นการขัด ต่อรัฐธรรมนูญรวมถึงขัดต่อมาตรา 128 (5) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

“พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับทราบข้อท้วงติง ข้อทักท้วงของพรรคการเมืองที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตาม “สูตรแจกพรรคเล็ก”

และได้แจ้งให้ทราบด้วยว่าการ ตัดสินใจดังกล่าวนอกจากจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้ว ยังอาจจะส่งผลต่อบริบททางการเมืองภายภาคหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วย

โดยเหตุนี้พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของกกต. เข้าข่ายเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และจะใช้ช่องทางดำเนินการตามกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกช่องทางที่จะทำได้ต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ 'เพื่อไทย' ค้าน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ แจกพรรคเล็ก หยันคะแนนไม่ถึงยังจะได้ ลั่นเอาผิดกกต.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง