Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 ก.ค. 2563

ชวน หลีกภัย ให้โอวาท วอน ส.ส. อย่าแย่งกันพูด ช่วยกันทำให้สภาไม่โดนยี้

5 มิ.ย. 2562 - 10:56 น.

ชวน หลีกภัย ให้โอวาทก่อนประชุม วอน ส.ส. อย่าแย่งกันพูด ช่วยกันทำให้สภาไม่โดนยี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิ.ย. ที่หอประชุมใหญ่ทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปี โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อเริ่มการประชุมนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี , พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร , พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งประธาน และรองประธานวุฒิสภา

จากนั้น ประธานสภาฯ ได้แจ้งเรื่องรับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 เรื่อง คือ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต และผลการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ก่อนให้ ส.ส. 3 คน ที่ยังไม่ได้ปฏิญาณตนได้ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ประกอบด้วย น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นางวทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และน.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ ขณะที่นางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ได้ลาการประชุมเนื่องจากป่วย

จากนั้น ประธานสภาฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อสมาชิกทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นสิ่งที่ควรภาคภูมิใจ จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร และสามารถใช้เสียงข้างมากในการตั้งฝ่ายบริหารได้ สภาจึงมีบทบาทสูงมาก เราจึงต้องเป็นผู้เคารพกฎหมาย ตนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพวกเราที่จะเป็นแบบอย่างของการปฏิรูป

ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสร้างภาพที่ดีให้แก่สภา และตนในฐานะประธาน รวมถึงรองประธานสภาฯ กฎหมายบังคับว่าต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง แต่นอกเหนือจากความเป็นกลาง ตนขอยืนยันว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตทุกด้าน ขอให้เพื่อนสมาชิกมีความมั่นใจ และในฐานะประธานสภาฯ ต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ก็ต้องขอร้องให้ทุกคนยึดข้อบังคับในการประชุม สภานี้เป็นสภาสำหรับอภิปราย ก็จะเปิดโอกาสให้ได้พูดเรื่องความทุก์ยากของประชาชน และจะให้โอกาสอภิปรายเต็มที่

ขอเพียงทุกคนยึดการปภิปรายตามข้อบังคับ อย่าแย่งกันพูด ให้ประธานอนุญาตก่อนค่อยพูดเพื่อที่จะไม่ถูกตำหนิ ทั้งหมดเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น เพราะถ้าภาพเป็นลบหนึ่งคนสภาก็จะลบทั้งหมด นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนกลับไปอ่านพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 เรื่องการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ทุกคนต้องยึดมั่นให้การทำหน้าที่เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

นายชวน แจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า ขอให้สมาชิกที่เป็นหนี้ค่ารถไฟ รถประจำทาง และค่าเครื่องบิน ให้รีบไปชำระ มิฉะนั้น ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต้องเป็นผู้ชำระแทน ซึ่งอาจจะไม่ใช่สภาชุดนี้ แต่เป็นชุดก่อนหน้านี้ แต่ก็มีบางคนนั่งอยู่ในที่ประชุมนี้ด้วย รวมทั้งแจ้งต่อสมาชิกทุกคน ว่าอย่าเอาสิทธิประโยชน์ของตัวเองเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปให้บุคคลอื่นใช้

ต่อมา นายชวน ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการยื่นญัตติของส.ส. เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ว่าญัตติดังกล่าวได้ยื่น และมีส.ส.ลงลายมือชื่อรับรองอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบอำนาจตามญัตติดังกล่าวเลขาธิการสภาฯ ระบุว่าไม่อยู่ในอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ที่จะดำเนินการได้ ซึ่งตนให้ความเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาฯ เสนอ ​

ทั้งนี้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ฐานะผู้เสนอญัตติดังกล่าว อภิปรายต่อที่ประชุมโดยยืนยันสิทธิของสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องตรวจสอบบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติ ​

ทางด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายด้วยว่าบุคคลที่พรรคพลังประชารัฐเสนอให้เป็นนายกฯนั้น ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น สภาฯ​ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ดังกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากให้ส.ส.อภิปรายตามประเด็นดังกล่าวครบแล้ว นายชวน ได้กล่าวปิดประชุมสภาฯ เมื่อเวลา 10.00 น. และจะเริ่มการประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติเลือกนายกฯ ในเวลา 11.00 น.

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ชวน หลีกภัย ให้โอวาท วอน ส.ส. อย่าแย่งกันพูด ช่วยกันทำให้สภาไม่โดนยี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง