เพื่อไทย เสนอแพ็คเกจแก้รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจ ลั่นยากก็ต้องแก้

10 มิ.ย. 2562 - 16:40 น.

เพื่อไทย เสนอแพ็คเกจแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ลั่นแก้ยากก็ต้องทำ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 10 มิ.ย. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค เพื่อไทย (พท.) เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคเพื่อไทยว่า

เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

1.รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นโดยผลพวงของการรัฐประหาร บนแนวคิดต้องการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองและเพื่อการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร

2.เป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องการสร้างรัฐราชการ แต่ลดบทบาทของประชาชนและตัวแทนของประชาชน

3.เนื้อหาหลายส่วนของรัฐธรรมนูญเป็นการนำพาประเทศถอยหลังและไปสู่วิกฤตของหายนะ เช่น การใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบที่ไม่ชอบธรรม และสร้างปัญหาต่อระบบการเมืองอย่างมาก

การกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมและเป็นแนวคิดของ คสช. ที่มาจากคนเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่จะพันธนาการประเทศชาติไปอีกยาวนาน

การลดบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแต่เพิ่มอำนาจให้กับศาลและองค์กรอิสระ ก่อให้เกิดระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่ไม่สมดุล การกำหนดให้รัฐธรรมนูญแก้ไขยาก จนไม่อาจแก้ไขได้จะนำมาซึ่งวิกฤตรัฐธรรมนูญในอนาคต การได้มาซึ่งนายกฯ ขาดความเป็นประชาธิปไตย

4.รัฐธรรมนูญนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค ซึ่งไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และเปิดโอกาสให้อำนาจนอกระบบหรือกองทัพเข้า แทรกแซงทางการเมืองได้ง่าย เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทำได้ยากจนถึงยากที่สุดที่ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เลย โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในมาตรา 255 และมาตรา 256 และ

5.การแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางหมวดนั้น ก่อนดำเนินการต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อน ซึ่งรวมถึงหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วย

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าในสภาพการณ์ที่ ส.ว.มาจากการคัดเลือกของ คสช. และถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ คสช.โดยหัวหน้า คสช.ผันตัวเองมาเป็นนายกฯ เช่นนี้แล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปได้ยาก

นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์เน้นย้ำจุดยืนว่า พรรคไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่ในชั้นยกร่าง เพราะเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาและที่ปรากฏชัดแล้ว คือ เรื่องระบบเลือกตั้ง ดังนั้น พรรคจึงสนับสนุนและพร้อมะผลักดันให้มีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ เพราะถือเป็นนโยบายสำคัญของพรรคตามที่ประกาศไปแล้ว

โดยประเด็นสำคัญเบื้องต้นที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคือ

ประการแรก ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 โดยแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม และรัฐธรรมนูญให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ให้การแก้ไขเบื้องต้นรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ในความเป็นจริง

ประการที่สอง เนื่องจากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมีหลายส่วนที่ต้องแก้ไขเกี่ยวพันกันหลายหมวด หลายมาตรา และประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่าง แม้จะมีส่วนในการออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบ แต่ก็เป็นประชามติที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการยกร่างทั้งในส่วนของกระบวนการและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ

จึงเห็นว่าควรจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกของประชาชนมาดำเนินการยกร่าง ในกรณีนี้จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมบทบัญญัติให้รัฐธรรมนูญในหมวดของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ กรณีดังกล่าวสามารถทำได้โดยไม่ขัดกับแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยนำประเด็นดังกล่าวไปขอความเห็นชอบจากประชาชน โดยการออกเสียงประชามติก่อนดำเนินการ

ประการที่สาม เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไรก็ต้องให้สภาร่างรัฐธรรมนูญและประชาชนร่วมกันพิจารณาต่อไป

โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนถึงการออกเสียงประชามติ ให้ความเห็นชอบเป็นร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ยากก็ต้องทำ ต้องแก้วิธีแก้รัฐธรรมนูญ ยึดหลักการมี ส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนมายกร่าง และขอประชามติจากประชาชน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เพื่อไทย เสนอแพ็คเกจแก้รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจ ลั่นยากก็ต้องแก้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง