“โพลดัง” เผยผลสำรวจ “รบ.บิ๊กตู่” สอบตก! แก้เศรษฐกิจ ชาวบ้านผวาของแพงอื้อ!

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจ “รัฐบาลบิ๊กตู่” สอบตก แก้เศรษฐกิจ ชาวบ้านผวาของแพง ค่าครองชีพสูงลิ่ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจจัดทำโดยสวนดุสิตโพล โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,172 คน ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2562 ในหัวข้อ เกี่ยวกับความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้

โดยคำถามแรกได้ถามถึงสิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย” 43.76% คิดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล เป็นสิ่งที่วิตกกังวลมากที่สุด รองลงมา 38.83% คือพฤติกรรมของนักการเมือง 33.20% การทุจริตคอรัปชั่น 14.19% การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 12.27% เสถียรภาพทางการเมือง

คำถามที่สอง สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านเศรษฐกิจ” 62.39% ตอบเรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง 35.05% รายได้ไม่พอรายจ่าย มีหนี้สิน 22.75% เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ 16.15% ปัญหาการตกงาน ว่างงาน 14.22% ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ

ข้อสาม ถามถึงสิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านสังคม” 54.81% คือเรื่องอาชญากรรม ความรุนแรง 29.45% จิตสำนึกของคนในสังคม 23.31% สถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง 17.38% ปัญหาเด็กแว้น เสพยา และ 11.55% การใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด


 

บทความก่อนหน้านี้FootNote:บาทก้าวแก้ไขรัฐธรรมนูญ กับกรอบนโยบายเร่งด่วน
บทความถัดไปรมช.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมแผนฟื้นฟู สร้างอาชีพเกษตรกรหลังน้ำลด ด้านสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตร คลี่คลายแล้วหลายอำเภอ ยกเว้นพื้นที่ลุ่มน้ำยม เตรียมพร้อมรับน้ำจากพิษณุโลก ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น