ครช.เชิญชวนลงชื่อ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่าง รธน.ฉบับใหม่ แก้วิกฤตการเมือง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 2 มี.ค. คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อผ่าน เว็บไซต์ Change.org ให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมเขียนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญใหม่แทนรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่ร่างขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ซึ่งนำมาสู่ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และเตรียมยื่นหนังสือถึงประธานกรรมาธิการวิสามัญการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 13 มีนาคมนี้

จดหมายเปิดผนึกใจความว่า “แม้ปัจจุบันดูเหมือนประเทศไทยจะคืนกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย คือ มีสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้ง และมีพรรคการเมืองจำนวนถึง 26 พรรคในสภา ทว่า ในความเป็นจริงประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้การผูกขาดอำนาจและขาดการตรวจสอบถ่วงดุลแทบไม่ต่างจากการอยู่ภายใต้คณะรัฐประหาร หรือ คสช.

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายที่เป็นฐานในการใช้อำนาจทางการเมืองเกือบทุกฉบับ ทั้งรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประกาศและคำสั่ง คสช. ฯลฯ ต่างก็เขียนขึ้นโดยคนของ คสช. และประกาศใช้โดยองค์กรของ คสช.

ขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระแทบทั้งหมด ซึ่งต้องทำหน้าที่ตีความบังคับใช้กฎหมายต่างก็มาจากระบบการคัดเลือกภายใต้อำนาจของ คสช.

ข้อสำคัญก็คือ “รัฐธรรมนูญ ปี 2560” ได้วางกลไกสืบทอดอำนาจของ คสช.เอาไว้อย่างแน่นหนา เช่น เปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง การมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดพิเศษ 250 คน มีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อนำมาผนวกกับระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวที่ทั้งลดทอนและบิดเบือนเสียงของประชาชน หรือการเปลี่ยนสูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ก็ทำให้การสืบทอดอำนาจ คสช.เป็นไปโดยสะดวกในที่สุด

นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากสภาเสียงปริ่มน้ำ ที่เมื่อแพ้การลงมติก็ใช้วิธีนับคะแนนใหม่ หรือใช้ทางลัดออก “พระราชกำหนด” โดยไม่ต้องผ่านการอภิปรายของสภาผู้แทนฯ หรือการใช้อำนาจนอกระบบ “ซื้อขาย” ส.ส.งูเห่า โดยไม่มีองค์กรอิสระตรวจสอบ

รวมถึงการใช้อำนาจขององค์กรอิสระที่มีสายสัมพันธ์กับ คสช. ลดทอนความเข้มแข็งของสถาบันพรรคการเมือง จนอำนาจนิติบัญญัติเสื่อมถอย และอ่อนแอเกินกว่าจะตรวจสอบอำนาจรัฐบาลได้ ส่งผลให้รัฐบาล “คสช.2” ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปกครองประเทศด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งกว่า “เผด็จการรัฐสภา”

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จึงเห็นว่าหนทางที่จะล้ม “ระบอบ คสช.” และพาประเทศไทยกลับสู่ “ประชาธิปไตย” หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นต้นทางของกฎหมายอีกหลายฉบับที่สร้างกลไกสนับสนุนอำนาจให้ คสช.

แต่เนื่องจากกลไกตามรัฐธรรมนูญที่ถูกวางเอาไว้ ไม่สามารถทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ง่าย เพราะต้องใช้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว.อย่างน้อย 84 เสียง และในประเด็นสำคัญยังต้องผ่านการทำประชามติ

และแม้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว แต่คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวก็มีสัดส่วนของฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงข้างมาก ทำให้การแก้ไขผ่านกลไกที่มีอยู่ล่าช้าและติดขัด

จึงมีแต่การรวมพลังของประชาชนครั้งใหญ่เท่านั้น ที่จะสามารถกดดันให้รัฐบาล “คสช.2” รวมถึง ส.ว. “เปิดไฟเขียว” ให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้

ครช. จึงเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งให้ส.ส.และส.ว.เคารพในเจตจำนงดังกล่าวของประชาชน”

ทั้งนี้ รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. และตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการ และนักศึกษาจะไปยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญ การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ) ถึงความต้องการของประชาชน ว่าต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนโดยแท้จริง ในวันที่ 13 มีนาคมนี้ ที่รัฐสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.30 น. วันที่ 2 มี.ค. มีประชาชนเข้าชื่อแล้วทั้งสิ้น 2,377 คน

อ่าน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน