ผบ.ทร. ออก 15 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ฝ่าฝืนเจอลงโทษทางวินัย

21 ธ.ค. 2563 - 23:15 น.

ผบ.ทร. ออก 15 มาตรการป้องกันโควิด-19 ให้ทุกหน่วยปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากพบกำลังพลฝ่าฝืนเจอลงโทษทางวินัย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น

ดังนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ จึงได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยให้ใช้มาตรการป้องกัน และยึดถือปฏิบัติดังนี้

1.หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ หรือเลื่อนกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ยกเว้นการออกกำลังกาย โดยให้ใช้มาตรการป้องกันโดยเคร่งครัด

2.หน่วยงานในส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุนและส่วนศึกษาในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด ให้ปรับระบบการทำงานของกำลังพลให้เป็นในลักษณะ work from home โดยให้ใช้ประโยชน์ของการลดเวลาในการเดินทางและเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้มีการกำหนดมาตรการวัดประสิทธิภาพการทำงานและผลงาน

3.หน่วยกำลังรบ หน่วยช่วยเหลือประชาชน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในหน่วย แต่ยังคงความพร้อมในการปฏิบัติการสูงสุด

4.ให้กำลังพลกองทัพเรือ ใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing การฆ่าเชื้อ การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วยและการใช้หน้ากากอนามัย กับให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือจัดให้มีสายตรวจภายใน เครื่องตรวจวัดอาการป้องกันโควิด-19 ดังกล่าว และหากตรวจพบกำลังพลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าว ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัย

5.ให้กำลังพลกองทัพเรือ บันทึกสถานที่ที่เดินทางไปในแต่ละวัน และให้หน่วยเหนือแต่ละระดับ รวบรวมเก็บไว้ เพื่อใช้ในกรณีหากเกิดเป็นผู้มีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ที่ยืนยันการติดเชื้อ จะได้สะดวกต่อการติดตามประวัติได้อย่างถูกต้อง

6.งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 สูง ยกเว้นไปปฏิบัติราชการจำเป็น

7.กองทัพเรือจะปรับลดงบประมาณด้านการจัดหาพัสดุที่ไม่เร่งด่วน และปรับมาใช้ในการจัดหา แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 ที่จำเป็น เป็นการส่วนรวมและกระจายอุปกรณ์ ไปยังหน่วยต่างๆ ให้เพียงพอ

8.ให้ทุกหน่วยกำชับให้กำลังพลทุกนาย ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ เมื่อเข้าสถานที่สาธารณะต่างๆ

9.ให้ทุกหน่วย ใช้ระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก ในส่วนงานเอกสารให้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ ยกเว้นที่ต้องเสนอออกไปนอกกองทัพเรือ หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10.ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือตรวจสอบแผนงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในรอบนี้ และพิจารณาแนวทางแก้ไข และรายงานให้ทราบในโอกาสแรก

11.สถานศึกษาให้ใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุด และให้เรียนออนไลน์ เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้ที่ตั้ง มีการระบาดของโควิด-19

12.ฐานทัพเรือในพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือ ให้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง กรณีพบการติดเชื้อ ให้เข้าควบคุมพื้นที่และให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร (กักตัว ตรวจเชื้อ ขนส่ง ฆ่าเชื้อ จัดอาหารและสิ่งของจำเป็น) รวมถึงดูแลพื้นที่ State quarantine

13.ให้สถานพยาบาลของกองทัพเรือ เตรียมพร้อมสูงสุด ทั้งในการป้องกันและการรักษาโควิด-19

14. ให้ผู้บังคับหน่วยตรวจและสังเกตอาการโควิด-19 (ไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ ไม่รู้รส) ของกำลังพลในสังกัดลงไป 1 ระดับชั้น (ต่อๆ กันไป) ให้ลงไปถึงกำลังพลคนสุดท้ายของกองทัพเรือ โดยดำเนินการทุกวัน หากผิดปกติให้รีบส่งตรวจทันที

15.ให้ติดตามสถานการณ์ และมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุน ให้ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผบ.ทร. ออก 15 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ฝ่าฝืนเจอลงโทษทางวินัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง