ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง “ส.ส.ไพบูลย์ นิติตะวัน – ส.ว.สมชาย แสวงการ” ส.ส.พลังประชารัฐ วินิจฉัยอำนาจรัฐสภาเสนอร่างแก้ไข รธน. ให้ “มีชัย-สมคิด” ทำความเห็นประกอบ

วันนี้ (18 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเรื่องประธานรัฐสภา ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง(2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1)

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พลังประชารัฐ และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามญัตติที่เสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 9 ก.พ. เห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา โดยมีมติเสียงข้างมากให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง(2) ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 7(6) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้ผู้เกี่ยวข้องคือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายอุดม รัฐอมฤต ทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่กำหนด โดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 3 มี.ค. และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 4 มี.ค.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน