อย่าตกใจกับ 1 ล้านล้าน? เปิดตัวเลข หนี้สาธารณะของไทย พบอยู่ที่ 8.47 ล้านล้าน! แค่หนี้รัฐบาล 7.38 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ห้าหมื่นกว่าล้านบาท

จากกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท ตามที่ได้นำเสนอเป็นข่าวไปแล้ว โดยมีประชาชนตั้งข้อสงสัยกับตัวเลขดังกล่าวอย่างมาก

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ กระจ่าง – The Enlightener ได้กล่าวถึงตัวเลขดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งเป็นการอธิบายขยายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ เราตื่นเต้นกับราชกิจจานุเบกษากับตัวเลข ขาดทุนสะสมประมาณ 1 ล้านล้านบาท อันมาจากรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ แต่จะบอกว่านี่เป็น “รายงานฐานะการเงินของประเทศ” แบบตัดคำว่า “ธนาคาร” ออกไปดื้อๆ จนพาให้เข้าใจผิด คิดว่านี่เป็นภาระ หรือที่เรามักจะใช้คำว่า “หนี้สาธารณะ”

จริงๆ แล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่ได้มีไว้ทำกำไร แต่มีไว้ดำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการออกพันธบัตร การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ รวมไปถึงทำให้ค่าเงินบาทไม่ผันผวน ตัวเลขขาดทุนสะสม ก็มาจากการดำเนินนโยบายดังกล่าว ซึ่งเมื่อตีกลับเป็นค่าเงินบาท ถ้าเงินบาทแข็ง ก็จะทำให้เกิดขาดทุนในส่วนนี้

และส่วนดังกล่าวนี้ ขาดทุนแตะหลัก 1 ล้านล้านบาทมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน เม.ย. 63 ตามกฎหมาย ประกาศดังกล่าว ต้องรายงานทุกสัปดาห์ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่เพิ่งเป็นที่ฮือฮากันไปนั้น เป็นรายงาน ณ วันที่ 4 ก.พ. 64 ถ้าดูในเว็บไซต์ของ ธปท. เอง มีรายงานถึงสิ้นเดือน เม.ย. 64 แล้ว และตัวเลขดังกล่าวก็ยังคงอยู่ และคงจะออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เราตื่นเต้นในเรื่องเดิม

อนึ่ง หนี้สาธารณะ ณ เดือน มี.ค. 64 อยู่ที่ 8.47 ล้านล้านบาท หรือ 54.28% GDP หาใช่ 1 ล้านล้านบาทที่เราตื่นเต้นกันไม่

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ก็พบว่า ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน มีนาคม 2564 ของประเทศไทย อยู่ที่ 8.47 ล้านล้านบาท หรือ 54.28% GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 7.38 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 7.99 แสนล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) 2.85 แสนล้านบาท หนื้หน่วยงานของรัฐ 7,624 ล้านบาท

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน