‘บิ๊กตู่’ พร้อมแจงสภาฯ รายละเอียด งบประมาณฯ 65 ย้ำคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน

30 พ.ค. 2564 - 10:40 น.

‘บิ๊กตู่’ พร้อมแจงสภาฯ รายละเอียดร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 ย้ำคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งยังสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้ประชาชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 30 พ.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ในวันที่ 31 พ.ค.-2มิ.ย.นี้

โดยนายกฯกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า การประชุมสภาฯครั้งนี้ เป็นการชี้แจงให้ ส.ส.ทราบถึงรายละเอียดในพ.ร.บ.งบประมาณฯ ยังเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะสร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับประชาชน เพื่อรับทราบถึงการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ และย้ำให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเข้าร่วมประชุมสภาฯเพื่อชี้แจงข้อสงสัยของ ส.ส. และสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ

ส่วนนายกฯจะใช้โอกาสนี้ ชี้แจงหลักการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน และให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจากสถานการณ์โควิด – 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยได้พิจารณาทั้งแหล่งเงิน ศักยภาพหน่วยงาน และได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

นายอนุชา กล่าวว่า สำหรับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน 2,360,543 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.15 ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน มีจำนวนทั้งสิ้น 624,399.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.14 ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลที่มีจำนวน 7 แสนล้านบาท

การที่งบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี ไม่เป็นปัญหาในการจัดงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลสามารถเพิ่มแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย โดย 1.ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีโครงการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนในปี 2565 รวม 52,320.63 ล้านบาท

2.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการแผนการใช้จ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,983.98 ล้านบาท และ 3. การใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสิ้น 109 รายการ วงเงินรวม 91,705.5119 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการลงทุนที่มีความพร้อมในการดำเนินการ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมและสามารถใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้

หากจำแนกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 23.67ตามด้วยยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 18.05 และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 17.68

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘บิ๊กตู่’ พร้อมแจงสภาฯ รายละเอียด งบประมาณฯ 65 ย้ำคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง