'หมอประสิทธิ์' ออกประกาศลุยฟ้อง คนที่วิจารณ์ "คณบดีฯศิริราช - บุคลากรคณะฯ"

6 ส.ค. 2564 - 10:25 น.

“นพ.ประสิทธิ์” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงนามในประกาศ ใช้มาตรการทางกฎหมายกับคนที่วิจารณ์ ผู้ที่กล่าวหาให้ร้าย ติดป้ายด่าในคณะ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 6 ส.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “แนวทางการดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ สื่อโซเชียล อันทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะ หรือบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล”

โดยระบุว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไปให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลด้านวิชาการ ตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำงาน

แต่ปรากฏว่า มีการแสดงความเห็นส่วนบุคคลหรือของกลุ่มบุคคล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ และสื่อโซเชียล ตลอดจนมีการใช้พื้นที่ภายในคณะฯ ติดประกาศข้อความพาดพิงถึงคณาจารย์ โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะเนื้อหาไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการเผยแพร่ ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รวมไปถึงมีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยืนยันหลักการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นและการแสดงออกส่วนบุคคล บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่เพื่อมิให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนความเสียหายต่อคณะฯ

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อและสื่อโซเชียล ตลอดจนการแสดงออกที่มีลักษณะเข้าข่ายทำผิดต่อกฎหมาย อันทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะฯ หรือบุคลากรของคณะฯ


ทั้งนี้ หากย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารกระทรวงประกอบด้วย อธิบดี 7 กรม ร่วมอ่านแถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุข กรณีการแสดงความคิดเห็นต่อคณาจารย์ด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนมีผลกระทบต่อการทำงานและต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคณาจารย์ในคณะที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณีมหาวิทยาลัย นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา และ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนทำความเข้าใจว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบัน มาช่วยเป็นที่ปรึกษา เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน โดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 และทุกท่านได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ คณะอาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายหรือการจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนแต่อย่างใด

กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณชื่นชมและให้กำลังใจ คณาจารย์ทุกท่านในความเสียสละ ทำงานเพื่อประเทศชาติและขอให้สังคมได้ร่วมเข้าใจและรับทราบบทบาทที่มีคุณค่ายิ่งของคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ 'หมอประสิทธิ์' ออกประกาศลุยฟ้อง คนที่วิจารณ์ "คณบดีฯศิริราช - บุคลากรคณะฯ"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง