อาคม แจงวุฒิสภา ยันจัดสรรงบปี 65 คุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน เกิดประโยชน์สูงสุด

30 ส.ค. 2564 - 11:21 น.

วุฒิสภา ถกงบประมาณปี 2565 อาคม ยันจัดสรรคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อน เกิดประโยชน์สุดสุดต่อประชาชน ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด ยึดตามกฎหมายรธน.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ส.ค. 2564 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวรายงานว่า การจัดทำงบประมาณ มีหลักการและแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางจัดสรรงบ


โดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ การมีส่วนร่วมของประชาชน และอยู่บนพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม กระจายงบอย่างเป็นธรรม มีความคุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อนและเกิดผลสัมฤทธ์ต่อประชาชน ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ รวมทั้งระเบียบ กฎหมายและมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

“ขอขอบคุณส.ว.ทุกคน ที่จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบ 65 สำหรับข้อคิด ข้อเสนอแนะ และความห่วงใย รัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะได้นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” นายอาคม กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อาคม แจงวุฒิสภา ยันจัดสรรงบปี 65 คุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน เกิดประโยชน์สูงสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง