เตรียมออกอีกคน! ‘จุ๊บจิ๊บ’ ภรรยา ‘ธรรมนัส’ จ่อยื่นลาออกพ้นขรก.การเมือง หลังที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี โดยรายละเอียดช่วงหนึ่งระบุว่า “บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี”

โดยให้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 2.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ย.64

ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า น.ส.ธนพร ศรีวิราช หรือจุ๊บจิ๊บ ภรรยาของร.อ.ธรรมนัส เตรียมยื่นหนังสือลาออกจากข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช่นกัน หลังที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งน.ส.ธนพร ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน