ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล แก้น้ำท่วมได้ ผลโพลชี้ ชาวบ้านวอนเร่งช่วยเหลือ

10 ต.ค. 2564 - 22:01 น.

ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ ผลสำรวจระบุ ชาวบ้านวอนเร่งช่วยเหลือ แจ้งเตือนรวดเร็ว ให้ข้อมูลที่เป็นจริง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 10 ต.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผย สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้ จำนวนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 4-7 ต.ค.ที่ผ่านมา มีเนื้อหาดังนี้ สรุปผลได้ ดังนี้

1.คิดว่า “ปัญหาและอุปสรรค” ของน้ำท่วมครั้งนี้คือเรื่องใด เห็นว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 70.49% ที่ผ่านมาไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 69.61% ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกภัย 65.90% การทำงานไม่ประสานร่วมมือกัน 59.01% การให้ข้อมูลข่าวสารไม่ชัดเจน ไม่มีระบบแจ้งเตือนที่ดี 55.83%

2. สิ่งที่ควร “ตระหนักและให้ความสำคัญ” กับปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 77.03% รัฐบาลให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างจริงจัง 71.91% มีวิธีการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว 70.67% เร่งฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ 70.14% ตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อน ฝาย คันกั้นน้ำ 67.67%

3. คิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมมีผลกระทบอย่างไรบ้าง กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน 86.62% พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 83.10% บ้านเรือนเสียหาย ต้องซ่อมแซม 78.35% เดินทางไม่ได้ เส้นทางถูกตัดขาด ชำรุด 72.89% ประชาชนวิตกกังวล เสียสุขภาพจิต 71.83%

4. สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม เช่น เรือ ห้องน้ำ ที่พักชั่วคราว ถุงยังชีพ 87.35% ให้ข้อมูลที่เป็นจริง แจ้งเตือนรวดเร็ว 83.48% เร่งสำรวจความเสียหาย 74.52% ป้องกันพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือ 74.17% ร่วมมือกับหลายๆ ฝ่าย หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 66.26%

5.ประชาชนเชื่อมั่นต่อการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลเพียงใด ไม่น่าจะป้องกันได้ 44.17% ป้องกันไม่ได้ 28.62% น่าจะป้องกันได้ 23.68% ป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน 3.53%

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล แก้น้ำท่วมได้ ผลโพลชี้ ชาวบ้านวอนเร่งช่วยเหลือ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง