อุ๊งอิ๊ง เชื่ออวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทย แนะเพิ่มพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ จี้รัฐบาลส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมมากขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และนายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ THINK คิดเพื่อไทย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และไอเดียใหม่ๆ กับกลุ่ม UNISEC ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนและผู้ที่สนใจในด้านอวกาศ โดยนำเสนอผลงานในงาน International Astronautical Congress 2021 ที่เมืองดูไบ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ในอนาคต (Thailand Luna Simulant)

โดยกลุ่มเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญเกี่ยวกับความรู้ด้านอวกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและต้องได้รับการผลักดันจากทุกภาคส่วน

น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า จากการพูดคุยกับกลุ่ม UNISEC พบว่า เยาวชนมีความสนใจด้านอวกาศจากการที่ครอบครัวทำงานในองค์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ขณะที่อีกคนสนใจเพราะได้อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาด้านอวกาศเอาไว้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยขาดแคลนพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอวกาศที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ

จึงอยากผลักดันให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ สร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพื้นที่ทดลอง พิพิธภัณฑ์ด้านอวกาศที่เพิ่มเนื้อหาในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ด้านอวกาศและเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีอุตสาหกรรมด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจในลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มขึ้น

น.สงแพทองธาร กล่าวว่า เรื่องของอวกาศไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีทางอวกาศ สามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้ เช่น การสร้างระบบการประเมินสถานการณ์น้ำท่วม หรือการตรวจจับไฟไหม้ป่า ที่จะเป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Risk/disaster management) ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านอวกาศจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกด้วย

อยากเห็นเด็กเยาวชนและคนไทยเติบโตไปสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกใบนี้ อยากเห็นไทยมีหน่วยงานและองค์กรด้านอวกาศของตัวเอง เพื่อให้เด็กไทยได้ใช้ความสามารถของตัวเองพัฒนาประเทศ เติบโตไปเป็นพลเมืองโลก” น.ส.แพทองธาร กล่าว

ด้านนายคณาพจน์ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับกลุ่ม UNISEC ในวันนี้ ทำให้มีความหวังต่อประเทศมากขึ้น ประเทศไทยมีเยาวชนที่มีความสามารถ มีศักยภาพ แต่ต้องได้รับการผลักดันและสร้างระบบการรวมกลุ่มเยาวชนที่มีศักยภาพเหล่านี้ให้เป็นประชาคมที่ขยายใหญ่ขึ้น มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน เพื่อรองรับกลุ่มคนที่สนใจและศึกษาด้านอวกาศโดยเฉพาะ เพื่อเชื่อมต่อและส่งต่ออนาคตให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปเกิดแรงบันดาลใจ เกิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ สามารถทดลองปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้มีความคิดริเริ่มโครงการดีๆ ขึ้นมาเพิ่มเติมมากขึ้น

เชื่อมั่นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน