เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 905 ราย

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานวา เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 905 ราย ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการท้ายประกาศ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายวาทิน ศรีตระกูล ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7) ดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
2. นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7) ดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
3. นางสุรางค์ นาสมใจ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7) ดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
4. นายสมศักดิ์ เวทย์วิไล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงดำรงตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
5. นายวุฒิรัตน์ มีผดุง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคณะกรรมการอัยการดำรงตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
6. นายอานันท์ ธีระชิต อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 ดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
7. นายกฤษฎา วิชพันธุ์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
8. นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ อธิบดีอัยการภาค 4 (ข้าราชการอัยการชั้น 6) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
9. นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ อธิบดีอัยการภาค 3 (ข้าราชการอัยการชั้น 6) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
10. นายศุภชัย นิพิธกุล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
11. นายไพรัช รุ่งเกียรติกุล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)
12. นายมานัส รัตนนาคะ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานวิชาการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

อ่านทั้งหมดได้ที่นี่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน