ประยุทธ์ ปลื้มโครงการ “คนละครึ่ง” มาตรการครองใจประชาชนที่สุดแห่งปี 64 เชิญชวนใช้สิทธิเฟส 3 วันนี้วันสุดท้าย ย้ำ ใช้ไม่หมดทบสิทธิ เฟส 4 ไม่ได้

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจมาตรการ ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่ง ที่ล่าสุดกรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ที่สุดแห่งปี 2021 ได้ทำการสำรวจผลงานของรัฐบาลพบว่าโครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ร้อยละ 49.6 สะท้อนถึงการช่วยเหลือเยียวยาตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนช่วยลดภาระค่าครองชีพประจำวันได้เห็นผล

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของมาตรการใช้จ่ายลดค่าครองชีพจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รวมทั้งเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ความคืบหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564) ผู้ใช้สิทธิสะสม รวม 41.49 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสม รวม 251,403.8 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 26.34 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 221,109.8 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 112,482.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 108,627.3 ล้านบาท

2) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 91,952 คน ยอดใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสม 3,822.7 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายด้วย e-voucher สะสม 330.8 ล้านบาท

3) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.55 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 23,967.1 ล้านบาท

4) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.51 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 2,173.4 ล้านบาท โดยในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ล่าสุด มีจำนวนกว่า 82,000 ราย

ขณะนี้ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 7.66 ล้านราย ในขณะที่การใช้สิทธิ e-Voucher โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีจำนวนกว่า 312.2 ล้านบาท และประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ทั้ง 2 ได้ถึงวันนี้เป็นวันสุดท้าย (31 ธันวาคม 2564) ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้อีก

“ที่ผ่านมาผลงานและนโยบายโครงการต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ ทุกกระทรวงทุกหน่วยงาน ช่วยกันคิด และรับฟังข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดีใจที่ประชาชนตอบรับโครงการคนละครึ่งเป็นอย่างดี ซึ่งล่าสุด ครม. ได้เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย คาดการณ์ว่าจะเริ่มโครงการ ในเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รักษากำลังซื้อ และทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน