สภาฯ ตีตก ร่างกฎหมาย 2 ฉบับรวด ของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ทั้งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อรักษาเสรีภาพของประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกคุมขัง และพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ก.พ.2565 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.. ของนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งครม.ได้ขอรับไปพิจารณาและได้ส่งคืนสภา เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ หลังสมาชิกแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้น นายวิรัช กล่าวสรุปว่า กฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ส.ส.เป็นผู้เสนอ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่เลือกส.ส.เข้ามาทุกคน เป็นการรักษาซึ่งอิสรภาพและเสรีภาพของประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกคุมขัง

จากนั้นที่ประชุม ได้ลงมติไม่เห็นด้วย 231 เสียง เห็นด้วย 146 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการร่างดังกล่าว

ต่อมาเวลา 12.00 น. ที่ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ อนุญาโตตุลาการ(ฉบับที่..) พ.ศ. … ของนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยและคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งครม. ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและได้ส่งคืนสภา เพื่อพิจารณา หลังสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นเสร็จสิ้น

ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว 376 เสียง เห็นด้วย 6 เสียง งดออกเสียง 11 ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน