ครม. เห็นชอบต่ออายุแรงงาน 3 ประเทศ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ครบวาระจ้างงาน 4 ปี ในปี 2565 ให้สามารถต่ออายุได้ 2 ปี ไม่ต้องไปทำเรื่อง ตามสถานการณ์โควิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 15 มี.ค.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบต่ออายุแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา โดยแรงงานที่จะครบวาระการจ้างงาน 4 ปี ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.นี้ ให้ขออนุญาตทำงาน หรือขอต่ออนุญาต ขอรับการตรวจอนุญาต เป็นการชั่วคราวต่อไปได้ ไม่เกิน 2 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับออกไป

ทั้งนี้การแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้แรงงาน 3 ประเทศ ไม่ต้องเดินทางเข้าออกประเทศ ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด และตอบสนองนายจ้าง ผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานเหล่านี้มาขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศ

โดยครม.ได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้คนต่างด้าวดังกล่าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เป็นกรณีพิเศษอีก 6 เดือน เพื่อดำเนินการขออนุญาตทำงานหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงาน อีกไม่เกิน 2 ปีต่อไป

สำหรับปัจจุบันมีคนต่างด้าว ภายใต้เอ็มโอยูในวาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี จำนวนทั้งสิ้น 106,580 คน แบ่งเป็นเมียนมา 5.4 หมื่นคน กัมพูชา 2.6หมื่นคน และลาว 2.5 หมื่นคนทางการของประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมา ก็ได้มีหนังสือ เห็นชอบกับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน