ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนรายชื่อ ส.ส.ประชาธิปัตย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยื่นหนังสือลาออก

วันที่ 21 มี.ค.65 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ระบุว่า นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 18 มีหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.65 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง

อาศัยอำนาจตามมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน คือ “นายนราพัฒน์ แก้วทอง”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน