ป.ป.ช.เปิดเซฟ ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมน้ำบาดาล รวย 28 ล้าน ครอบครองวัว 140 ตัว พระเครื่อง 19 องค์ ปืน 1 กระบอก แหวน 30 วง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายศักดิ์ดา วิเชียร์ศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรณียื่นทุก 3 ปีตลอดระยะเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยนายศักดิ์ดา แจ้งว่า ตนเอง นางอภิฤดี วิเชียร์ศิลป์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมกัน 28,405,976 บาท เป็นทรัพย์สินของนายศักดิ์ดา 23,762,642 บาท นางอภิฤดี 4,477,627 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 165,706 บาท มีหนี้สินซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 1,844,870 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน พบว่า เป็นเงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 1,854,866 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 950,805 บาท ที่ดินของผู้ยื่น 8,893,375 บาท ส่วนใหญ่อยู่ที่ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี และ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น 3,645,600 บาท ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,900,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 225,328 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งไว้ 11 รายการ มูลค่ารวมกัน 10,936,000 บาท ได้แก่ พระเครื่อง 19 องค์ สร้อยคอทองคำ 2 เส้น นาฬิกาข้อมือ 1 เรือน วัว 140 ตัว แหวน 30 วง ต่างหู 16 คู่ สร้อยเพชร 2 เส้น สร้อยคอทองคำและมุก 2 เส้น กำไล 10 วง สร้อยข้อมือ 5 เส้น อาวุธปืน 1 กระบอก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน