ครม.เห็นชอบ ลดเงินสมทบ นายจ้าง-ผู้ประกันตน จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม 3 เดือน ลดภาระค่าครองชีพเสริมสภาพคล่อง-ต้นทุนการผลิต

วันที่ 5 เม.ย.65 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน กรณี ม.33 นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายเงินสมทบกองทุน ฯ เหลือ ฝ่ายละร้อยละ 1 จากเดิมร้อยละ 5 กรณี ม.39 จากเดิมร้อยละ 9 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท (เดือนละ 432 บาท) ให้เหลือร้อยละ 1.9 หรือ เดือนละ 91 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 31 ก.ค. 65

ทั้งนี้การลดอัตราเงินสมทบ 3 งวดนี้ ส่งผลให้กองทุนประกันสังคม จัดเก็บเงินสมทบลดลง 34,023 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นเงิน 18,085 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายเงินลดลงเป็น 15,938 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกันตน ทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 1,000-1,800 บาทต่อคน

ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ใช้กลไกของกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนและต้นทุนการผลิตให้แก่นายจ้าง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อบรรเทาผล กระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน