กกต.ยังไม่รับรอง นายกเมืองพัทยา เหตุมีปัญหา บัตรหาย กับบัตรเขย่ง ส่วนสมาชิกสภาเมืองพัทยา รับรองเรียบวุธ ทั้ง 24 ราย จาก 4 เขตแล้ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 31 พ.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แก่นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ หลังได้รับคะแนนสูงสุด โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากมีปัญหาบัตรเลือกตั้งหาย 2 ใบ ซึ่งยังไม่สามารถระบุสาเหตุ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งปัญหาบัตรเลือกตั้งเขย่ง 2 ใบ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 และ 3 ขณะนี้ ที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุและหาต้นตอได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดีทางกกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสภาเมืองพัทยา แล้วจำนวน 24 ราย จากทั้ง 4 เขต หลังพิจารณาเบื้องต้น มีเหตุอันควรให้เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผล

ทั้งนี้การทำงานของกกต.นั้นเป็นไปตามมาตรา 17 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้งหมด 24 รายชื่อนั้นประกอบด้วยนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์, นายสรวิศ สุทธิธำรงสวัสดิ์, นายวิเชษฐ หนองใหญ่, น.ส.ภคินี รุ่งรัตนพันธ์, นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจการ, นายสุรินทร์ ยิ้มใย, นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์, นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ, นายดิลก ทองนาค, นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ, นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล, นายวสันต์ สุขขี, นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์, นายศุภฤกษ์ ชมภูนุช, นายบรรลือ กุลละวณิชย์, นายธนภัทร อุดมรัตนกูลชัย, นายภาสกร อยู่สมบูรณ์, นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์, นายนิคม แสงแก้ว, นายเมธากฤษฏิ์ สุนทรส, นายวุฒิธร แสงอุไร, นายสุชาติ ขุนเจ๋ง, นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น และ นายประสาทพร ดีเด่น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน