เต้ ยังได้ไปต่อ! ประธานชวน ตีกลับหนังสือร้องสอบจริยธรรม แนะ ทนายตั้ม ทำเรื่องมาใหม่ ตามประมวลจริยธรรม ส.ส.-กมธ.ปี 63 ไม่ใช่จริยธรรมขรก.การเมือง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2565 ที่รัฐสภา นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขอให้ตรวจสอบจริยธรรม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กรณีข่มขู่คดีแตงโมว่า ทางสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือร้องเรียนดังกล่าวว่า เป็นไปตามข้อ 11 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 หรือไม่

โดยพบว่า ประธานสภา ยังไม่สามารถตรวจสอบจริยธรรมของผู้ถูกร้องได้ เนื่องจากหนังสือที่ผู้ร้องทำมานั้น ให้ตรวจสอบจริยธรรม โดยอ้างข้อบังคับของประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564 แต่ผู้ถูกร้อง แม้จะเป็นส.ส. แต่อยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง

อีกทั้งหนังสือร้องเรียน ต้องมีรายละเอียดตามข้อ 7 ของข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 โดยต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง รวมถึงวิธีการติดต่อสื่อสารที่สะดวก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

2.ข้อกล่าวหาที่จะระบุว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการคนใด กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเรื่องใด โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิยื่นเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว และ 3.ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ร้อง

ทางสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการแจ้งผู้ร้องให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน