เปิดวาระ! ประชุมศบค. ชุดใหญ่ 23 ก.ย. ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวโต๊ะ พิจารณา ต่อ-ไม่ต่อพรก.ฉุกเฉิน จัดทำจดหมายเหตุโควิด-19 ในไทย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำหรับวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 12 / 2565 ในวันที่ 23 กันยายน เวลา 10.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่มีพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

โดย จะเริ่มต้นด้วย วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ และรับรองรายงานการประชุมศบค. ครั้งที่ 11 / 2565 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา จากนั้นจะเป็นวาระเรื่องเพื่อทราบ

ซึ่ง ศปก.สธ. จะรายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ , แผนปฏิบัติการควบคุมโรค โควิด-19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง , กรมประชาสัมพันธ์จะรายงานแผนประชาสัมพันธ์ โควิด-19 สู่ Post-Pandemic , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะรายงานความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีน โควิด-19 ในประเทศจากแหล่งงบประมาณต่างๆ

กระทรวงวัฒนธรรมรายงานการจัดทำจดหมายเหตุการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในประเทศไทย , ศปก.สมช. รายงานการประมวลผลสัมฤทธิ์ของการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างๆ , ศปก. ท่องเที่ยวและกีฬา จะรายงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการสร้างความเชื่อมั่นในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับวาระเพื่อพิจารณานั้นที่ประชุม จะมีการพิจารณาแผนการให้บริการวัคซีน โควิด-19 เดือนตุลาคม 2565 ที่เสนอโดยศปก.สธ. และจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ที่เสนอโดยศปก.สมช.

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน